LGBT Friendly Employer 2020 a​ Pride Business Forum Heroes 2020

Víme, že v současné situaci s koronavirem máte bohužel jiné starosti, než připravovat přihlášky do soutěže o letošní ceny Pride Business Forum. Proto původně oznámenou lhůtu na podání přihlášek prodlužujeme. Nový deadline pro uzavření nominací je 4. září 2020.

LGBT Friendly Employer

oceňuje, motivuje a zviditelňuje zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT zaměstnanců/kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje a dále to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno uvnitř i navenek. Hlavní cena je udělována organizaci / firmě, která komplexně přistupuje k řešení tématu LGBT rovnosti na pracovišti a může být příkladem pro ostatní. Další, dílčí kategorie, pak oceňují aktivní přístup zaměstnanců/kyň k tématu (například v rámci Employee Resource Groups) i zásadní posun u nových organizací / firem.

Pride Business Forum Heroes

oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací / firem, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT zaměstnance/kyně, ve svých organizacích / firmách, nebo se proaktivně zasazují o zlepšení postavení LGBT osob ve společnosti. Ucházet se mohou organizace / firmy, které vyplní jednotný dotazník, který slouží pro vstup do všech vyhlašovaných kategorií.

Ocenění LGBT Friendly Employer a Pride Business Forum Heroes pro členy a členky nejvyššího vedení společností vyhlašuje iniciativa Pride Business Forum. Nezávislost ocenění a výsledků garantuje programová komise ceny a vítěze vyhodnotí odborná komise, sestavená ze zástupců/kyň Prague Pride, Byznys pro společnost – Charta diverzity, státní a veřejné správy, nezávislých odborníků/nic a zaměstnavatelů.

Slavnostní vyhlášení ocenění LGBT Friendly Employer 2020 proběhne na výroční konferenci Pride Business Forum v hotelu Hilton Prague Old Town. Pride Business Forum Heroes oceníme v rámci samostatné VIP akce.

S případnými dotazy se obracejte na tereza@praguepride.com.
Konference 10 let zmenVýroční konference
Pride Business Forum

23/10/2020 10:00 - 12:00
Zapojte se do diskuze mezi business lídry a opinionmakery o vytváření inkluzivního pracovního prostředí, ve kterém se každý může cítit být sám sebou. Z důvodu pandemie COVID 19, bude konference v letošním roce virtuální.