LGBT+ Friendly Employer a Pride Business Forum Heroes 2021

Ocenění LGBT+ Friendly Employer a Pride Business Forum Heroes vyhlašuje iniciativa Pride Business Forum.

LGBT+ Friendly Employer

LGBT+ Friendly Employer oceňuje, motivuje a zviditelňuje zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT+ zaměstnanců*kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje a dále to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno uvnitř i navenek.

Hlavní cena je udělována organizaci / firmě, která komplexně přistupuje k řešení tématu LGBT+ rovnosti na pracovišti a může být příkladem pro ostatní. Další, dílčí kategorie, pak oceňují aktivní přístup zaměstnanců*kyň k tématu (například v rámci Employee Resource Groups) i zásadní posun u nových organizací / firem.

Ucházet se mohou organizace / firmy, které vyplní přihlášku, a to nejpozději do 28. dubna 2021 (včetně).

Vítěze vybere odborná komise sestavená ze zástupců*kyň Prague Pride, Byznys pro společnost – Charta diverzity, státní a veřejné správy, nezávislých odborníků*nic a zaměstnavatelů.

Pride Business Forum Heroes

Pride Business Forum Heroes oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů*ek nejvyššího vedení organizací / firem, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT+ zaměstnance*kyně, ve svých organizacích / firmách, nebo se proaktivně zasazují o zlepšení postavení LGBT+ osob ve společnosti.

Nominovat jednotlivce na toto ocenění může kdokoliv, kdo vyplní nominační dotazník s vědomím nominované*ho, a to nejpozději do 28. dubna 2021 (včetně).