Staňte se členem

LGBT Friendly Employer 2020 awards

LGBT Friendly Employer oceňuje, motivuje a zviditelňuje zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT zaměstnanců*kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje a dále to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno uvnitř i navenek.

Champion: IBM

Porota ocenila komplexní přistup IBM k řešení tématu LGBT rovnosti na pracovišti od nastavení vnitřních předpisů a pravidel proti diskriminaci a homofobní / transfobní šikaně, přes proaktivní přístup k nabírání a udržení LGBT talentů, aktivní práci vnitřní zaměstnanecké skupiny, po velkou podporu vedení a podporu LGBT rovnosti v české společnosti. Porota pak ocenila zejména aktivní roli, jakou vedení IBM hrálo při celospolečenské diskuzi o manželství pro všechny v roce 2019.

Champion: Vodafone

Společnost Vodafone je laureátem ceny již po 3. což dokazuje jejich dlouhodobý a hluboký závazek k LGBT rovnosti na českém pracovišti. Vodafone je opravdovým šampionem v této oblasti a může sloužit jako příklad té nejlepší praxe na českém trhu. Společnost Vodafone vyhrává za perfektní mix všech elementů, který ve výsledku vytváří pracoviště, které je inkluzivní a otevřené pro všechny. Porota obzvláště oceňuje to, že Vodafone neusíná na vavřínech, ale neustále se snaží zlepšovat. V roce 2019 společnost přijala nové zaměstnanecké benefity pro osoby procházející tranzicí, nebo rozšířila otcovskou na všechny rodiče, včetně těch stejnopohlavních.

2nd Runner Up: Accenture

Společnost Accenture se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách tohoto ocenění a právem. Porota ocenila komplexnost přístupu Accenture k oblasti LGBT rovnosti na pracovišti. Od nastavení vnitřních předpisů přes práci se zaměstnanci, zde chce porota zejména vyzdvihnout práci s duhovými šňůrkami pro větší otevření pracovního prostředí. Porota oceňuje aktivity vnitřní zaměstnanecké skupiny, na porotu udělal dojem zejména program pro mentální zdraví, do kterého se členové skupiny zapojili. Accenture již tradičně vyniká podporou vedení tohoto tématu a aktivní interní i externí komunikaci.

Employee-driven initiatives: ExxonMobil

Společnost ExxonMobil již po třetí získává cenu v této dílčí kategorii, což dokazuje že jejich LGBT vnitřní zaměstnanecká skupina je jednou z nejlepších na českém trhu. Její aktivní přístup k prosazování LGBT rovnosti na pracovišti je ojedinělý, a je zářným příkladem toho, že dobrovolné aktivity zaměstnanců mohou ovlivnit kulturu na pracovišti a chování celé firmy. Na porotu udělal dojem Ally Engagement Project, který skupina v roce 2019 začala, a jež přitáhnul pozornost řady zaměstnankyň a zaměstnanců k aktivitám skupiny.

Big Step Forward: ČSOB

Společnost ČSOB s tématem LGBT rovnosti na pracovišti začala teprve nedávno, vlastně v roce 2019, nicméně od začátku se do toho pořádně opřela a za tak krátkou dobu udělala obrovský krok dopředu. Jen v roce 2019 byla založena jejich LGBT vnitřní zaměstnanecká skupina ČSOB přistoupila k Pride Business Forum a začala měnit zaměstnanecké benefity, aby byly stejné i pro LGBT zaměstnance. To vše je možné jen díky jedinečné spolupráci mezi LGBT leadem, HR odborem a vedením společnosti. Díky této synergii dnes ČSOB získává cenu skokan roku 2020.

Pride Business Forum Heroes 2020 Awards

Pride Business Forum Heroes oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací / firem, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT zaměstnance/kyně, ve svých organizacích / firmách, nebo  se proaktivně zasazují o zlepšení postavení LGBT osob ve společnosti.

Anita Zubak, Executive Director Global IT Operations & Hub Lead, MSD Czech Republic

MSD Česká republika představila Rainbow Alliance v září 2018 a Anita byla již od začátku jejím nejsilnějším a nejviditelnějším podporovatelem. Anita v roce 2019 započala veškeré interní debaty o zapojení do Pride průvodu, přestože jejich externí partneři měli značně konzervativní přístup. Její úsilí dostálo v zapojení třiceti kolegů a jejich rodin do pride průvodu, kde nejenom že reprezentovali MSD, ale také zbořili určité stereotypy našeho regionu. MSD připravilo několik událostí na podporu LGBT skupiny a vyvěsilo také duhovou vlajku. MSD také podepsalo Pride Business Forum Memorandum, a to díky Anitině pomoci a plné podpoře. Stali se tak plnohodnotnými členy naší iniciativy. MSD sdílí Anitinu energii, nasazení a podporu, díky které se firma za krátký čas posunula o velký krok vpřed.

Carl Clarke, Director People and Property, Vodafone Czech Republic

Carl je nadšený autentickým přístupem řízení a inkluzivitou na pracovišti. Je také aktivně zapojen ve Vodafone LGBT+ skupiny a sítě podporovatelů. Carl vedl čtyři roky globální strategii na podporu LGBT+ inkluzivity na pracovišti. Na příč hlavními zájmy společnosti Vodafone měl za úkol věnovat se cíleným změnám. Především v oblasti podpory, brandingu, směrnic, zaměstnaneckých skupin, dodavatelského řetězce a v komunikaci se zákazníky i společnostmi. Vodafone je nyní nejen díky těmto aktivitám uznávaným globálním lídrem v inkluzivním zaměstnávání. Mezinárodně vedl také změnu Vodafone kodexu a firemní politiky. Mezi příklady patří školení seniorních vedoucích zaměstnanců, trénink LGBT+ zaměstnanců kteří jdou příkladem a vytvoření dvouletého partnerství se společností Google a GSK na pomoc LGBT+ čelním lídrům. Carl také vedl mezistátní výzkum s OutNow, který se věnoval prvotním zkušenostem LGBT+ lidí na pracovišti. Vodafone pak na základě této rešerše zavedl hned několik změn. Carl se po příjezdu do České republiky věnoval především předávání jeho zkušeností lídrům i mimo společnost Vodafone, aby napomohl posunu v oblasti LGBT+ inkluzivity a změnil tak i systém ve kterém firma operovala s partnery a dodavateli. Mezi jeho nedávné aktivity patří také zavedení benefitů s finanční podporou pro ty, kteří prochází změnou pohlaví.

Denise Waddingham, Country Director of The British Council, Czech Republic

Denise se k nám přidala na podzim 2017, již jako ředitelka British Council pro Českou republiku. Od té doby se ukázala jako velmi cenná spojenkyně a aktivní podporovatelka LGBT+ komunity. Ačkoliv má British Council zavedeny EDI principy už dávno, Denise šla ješte o krok dále. Jako místní ředitelka si dává za cíl nejenom dohlížet na to, že jsou její zaměstnanci respektováni a že jsou vidět a slyšet, ale také že diskutují o důležitých tématech. Naše hodnoty pak šíří dále s komunitou a propaguje je i do ostatních pracovních kolektivů.

Hélene Goessaert, Member of the board, ČSOB group

ČSOB je první českou bankou, která v roce 2019 podepsala PBF Memorandum a to především na Hélenin popud. V tradičním českém prostředí se v minulosti o tématu LGBT téměř nemluvilo a nebylo považováno za důležité. Hélene byla schopna tento předsudek přejít a téma ve firmě otevřít. Propaguje ho jako součást naplňování základních hodnot slušnosti a respektu, které k ČSOB kultuře patří. Běžně se zapojuje do diskusí s ČSOB Proud a věnuje se problémům spojeným například s nedorozuměními v interní komunikaci. Lidé v ČSOB vědí, že mohou za Hélene s čímkoliv přijít. Vytváří tak prostředí důvěry. 

Michal Nebeský, CEO Citi Czech Republic

Michal Nebeský aktivně podporuje LGBT a dlouhodobě se snaží o zvyšování povědomí ohledně LGBT komunity napříč korporátním světem v České republice. Během jeho působení v Citibank, Michal podpořil vznik interní LGBT skupiny v bance a aktivní dialog mezi zaměstnanci na toto téma. Díky jeho podpoře se Citi stala jedním z hlavních partnerů online poradny S Barvou ven, která nabízí mentoring pro osoby, které prochází coming outem a zastřešuje podpůrné skupiny také pro jejich rodiče. Díky Michalovi Citibank veřejně podpořila návrh zákona o manželství osob stejného pohlaví a rovněž se stala v roce 2019 jedním ze signatářů Pride Business Forum Memoranda o podpoře LGBT diverzity a inkluze na pracovišti.