Staňte se členem

Vylepšete základní hodnoty vaší firmy a vytvořte rovné podmínky pro vaše LGBTQ+ zaměstnance

Jako HR manažer či manažerka, máte zásadní roli při vytváření pracovního prostředí otevřeného LGBTQ+ lidem. Ať jde o proces náboru zaměstnanců či podporu vnitřních zaměstnaneckých skupin nebo vytváření strategie diverzity vaší firmy zahrnující komponent LGBTQ+ zaměstnanců*kyň – všude tam hrajete jako HR manažer či manažerka zásadní a nezastupitelnou roli.

“Myšlenka Pride Business Fóra má u nás v BAT naprostou podporu. Pocit rovnosti, bezpečí a přijetí nehledě na rasu, pohlaví či sexuální orientace by měl být samozřejmostí, ale ne vždy tomu tak je. PBF nejen, že tuto myšlenku reprezentuje, ale pořádá řadu workshopů, a akcí, kde se společnosti mohou inspirovat, jak tuto filozofii interně ještě více podpořit mezi lidmi ve firmě.”

Jana Kostrounová, HR Business Partner Czech Republic & Slovakia at British American Tobacco

“V Pride Business Foru jsme našli cenného partnera pro oblast LGBTQ+, která je součástí naší Diversity & Inclusion strategie. Díky spolupráci, která trvá už několik let, jsme byli schopni lépe porozumět tématům a situacím, kterým LGBTQ+ lidé na pracovišti čelí. Výsledkem bylo například narovnání benefitů v oblastech, kde jsou LGBTQ+ lidé diskriminovaní legislativou. Zároveň jsme rádi za navázání spolupráce s ostatními firmami a za příležitosti ke vzájemné inspiraci.”

Jana Vychroňová, Diversity & Inclusion Manager at Vodafone

Udělejte první krok k rovnosti

Revidujte interní předpisy ve vaší firmě a ujistěte se, že poskytují rovné benefity pro všechny zaměstnance*kyně bez rozdílu. Česká legislativa neposkytuje stejné zaměstnanecké výhody registrovaným partnerům jako manželům a manželkám. Připojte se proto k řadě dalších firem a vyřešte tuto nerovnost změnou vašich interních předpisů. Nabízejte stejné pracovní podmínky pro všechny bez ohledu na vztahovou orientaci.

Nabízíte tyto benefity všem vašim zaměstnancům?

  • Pracovní volno při doprovodu partnera či partnerky nebo dítěte do zdravotnického zařízení.
  • Pracovní volno ​při narození dítěte (otcovská nebo mateřská).
  • Pracovní volno ​při úmrtí partnera, ​​partnerky nebo člena rodiny.
  • Pracovní volno ​v případě svatby.
  • Pracovní volno za účelem ošetřování člena rodiny.

Firmy, které již nabízí rovné pracovní benefity

illustration hands

Zaveďte rovné benefity ve vaší firmě

Staňte se členem