Integrujte nediskriminační chování vůči vašim LGBT zaměstnancům do základních hodnot vaší firmy.

HR manager/ka hraje zásadní roli při nastavování pracovního prostředí otevřeného LGBT lidem. Ať už to je nastavení procesu náboru nových zaměstnanců, podpory vnitřních zaměstnaneckých skupin nebo vytváření strategie diverzity firmy zahrnující komponent LGBT zaměstnanců – všude tam hraje HR manager/ka zásadní a nezastupitelnou roli.

“Myšlenka Pride Business Fóra má u nás v BAT naprostou podporu. Pocit rovnosti, bezpečí a přijetí nehledě na rasu, pohlaví či sexuální orientace by měl být samozřejmostí, ale ne vždy tomu tak je. PBF nejen, že tuto myšlenku reprezentuje, ale pořádá řadu workshopů, a akcí, kde se společnosti mohou inspirovat, jak tuto filozofii interně ještě více podpořit mezi lidmi ve firmě.”

Jana Kostrounová, HR Business Partner Czech Republic & Slovakia at British American Tobacco

“V Pride Business Foru jsme našli cenného partnera pro oblast LGBT+, která je součástí naší Diversity & Inclusion strategie. Díky spolupráci, která trvá už několik let, jsme byli schopni lépe porozumět tématům a situacím, kterým LGBT+ lidé na pracovišti čelí. Výsledkem bylo například narovnání benefitů v oblastech, kde jsou LGBT+ lidé diskriminovaní legislativou. Zároveň jsme rádi za navázání spolupráce s ostatními firmami a za příležitosti ke vzájemné inspiraci.”

Jana Vychroňová, Diversity & Inclusion Manager at Vodafone

První krok k rovnosti

Prvním krokem, který by měl/a udělat je revize interních předpisů firmy, zda poskytuje rovné zaměstnanecké benefity všem, bez rozdílu. Česká legislativa neposkytuje stejné zaměstnanecké benefity registrovanám partnerům jako manželům/manželkám. Řada firem řeší tuto nerovnost změnou interních předpisů, a nabízí stejné benefity všem bez ohledu na sexuální orientaci.

Rovné benefity pro všechny zaměstnance

Poskytuje vaše firma zaměstnancům/zaměstnankyním následující benefity?

  • Pracovní volno při doprovodu partnera/partnerky nebo dítěte do zdravotnického zařízení.
  • Pracovní volno ​při narození dítěte (otcovská/ mateřská).
  • Pracovní volno ​při úmrtí partnera/ ​​partnerky/člena rodiny.
  • Pracovní volno ​v případě svatby.
  • Pracovní volno za účelem ošetřování člena rodiny.

Firmy, které již nabízí rovné pracovní benefity

illustration hands

Zaveďte rovné benefity ve vaší firmě

Staňte se členem
Konference 10 let zmenVýroční konference
Pride Business Forum

23/10/2020 10:00 - 12:00
Zapojte se do diskuze mezi business lídry a opinionmakery o vytváření inkluzivního pracovního prostředí, ve kterém se každý může cítit být sám sebou. Z důvodu pandemie COVID 19, bude konference v letošním roce virtuální.