Pomůžeme vám zavést rovnost vašich LGBT zaměstnanců a zaměstnankyň na pracovišti

V souladu se základními principy evropské Charty diverzity vnímáme diverzitu jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Dobrovolné uplatňování principu diverzity znamená přijímání, podporu a další rozvoj talentu jednotlivců.

V rámci Pride Business Forum jsme spojili síly a vytvořili iniciativu, která má za cíl podpořit jak zaměstnavatele v zavádění principů LGBT diverzity, tak zaměstnance v jejich úsilí o férový přístup jejich zaměstnavatelů ke všem, bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.

Rozvíjíme veřejnou diskusi na téma LGBT diverzity a věříme, že tím změníme jeho přetrvávající stereotypní vnímání a posílíme tak přístup, který je dobrý pro firmy i jejich zaměstnance.


Premium members

Organizing members

Members

Pride Business Forum
Memorandum 2017+

K naplnění našich cílů jsme v roce 2017 přijali memorandum o podpoře LGBT diverzity a inkluze na pracovišti a aktivním uplatňování principu rovnosti.

icon

Pozitivní firemní kultura

Rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a je otevřená všem zaměstnancům bez ohledu na jejich sexuální orientaci a genderové identity. Podporujeme bezpečné prostředí, které umožňuje otevřeně sexuální orientaci a genderovou identitu komunikovat.

icon

Stejné zaměstnanecké výhody pro všechny

Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným čerpat stejné výhody a slaďovat soukromý a pracovní život bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.

icon

Zavádění fér pravidel

Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří LGBTI diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnanců, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.

icon

Aktivní komunikace o tématu LGBT

Aktivně komunikovat téma LGBTI diverzity a inkluze napříč firmou/organizací a v případě, že je to možné, motivovat vznik LGBTI zaměstnaneckých skupin.

icon

Aktivní propagace tématu

Aktivně propagovat zavádění LGBTI diverzity mezi zaměstnavateli, účastnit se aktivit v rámci Prague Business Fora a stimulovat veřejnou diskusi prostřednictvím pravidelných setkávání zaměstnavatelů, výroční konference i dalších způsobů propojujících klíčové strany.