Staňte se členem

Pomůžeme vám zavést rovnost vašich LGBT+ zaměstnanců a zaměstnankyň na pracovišti

V souladu se základními principy evropské Charty diverzity vnímáme diverzitu jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Dobrovolné uplatňování principu diverzity znamená přijímání, podporu a další rozvoj talentu jednotlivců.

V rámci Pride Business Forum jsme spojili síly a vytvořili iniciativu, která má za cíl podpořit jak zaměstnavatele v zavádění principů LGBT+ diverzity, tak zaměstnance*kyně v jejich úsilí o férový přístup jejich zaměstnavatelů ke všem, bez ohledu na vztahovou orientaci a genderovou identitu.

Rozvíjíme veřejnou diskusi na téma LGBT+ diverzity a věříme, že tím změníme jeho přetrvávající stereotypní vnímání a posílíme tak přístup, který je dobrý pro firmy i jejich zaměstnance*kyně.

Zakládající členové*ky

Premium členové*ky

Členové*ky

Pride Business Forum
Memorandum 2017+

K naplnění našich cílů jsme v roce 2017 přijali memorandum o podpoře LGBT+ diverzity a inkluze na pracovišti a aktivním uplatňování principu rovnosti.

icon

Pozitivní firemní kultura

Rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a je otevřená všem zaměstnancům*kyním bez ohledu na jejich vztahové orientaci a genderové identity. Podporujeme bezpečné prostředí, které umožňuje otevřeně vztahovou orientaci a genderovou identitu komunikovat.

icon

Stejné zaměstnanecké výhody pro všechny

Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným čerpat stejné výhody a slaďovat soukromý a pracovní život bez ohledu na vztahovou orientaci a genderovou identitu.

icon

Zavádění fér pravidel

Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří LGBT+ diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnanců*kyní, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.

icon

Aktivní komunikace o tématu LGBT+

Aktivně komunikovat téma diverzity a inkluze napříč firmou/organizací a v případě, že je to možné, motivovat vznik LGBT+ zaměstnaneckých skupin.

icon

Aktivní propagace tématu

Aktivně propagovat zavádění LGBT+ diverzity mezi zaměstnavateli, účastnit se aktivit v rámci Prague Business Fora a stimulovat veřejnou diskusi prostřednictvím pravidelných setkávání zaměstnavatelů, výroční konference i dalších způsobů propojujících klíčové strany.