Staňte se členem

Pomůžeme vám zavést rovnost vašich LGBT+ zaměstnanců a zaměstnankyň na pracovišti

V souladu se základními principy evropské Charty diverzity vnímáme diverzitu jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Dobrovolné uplatňování principu diverzity znamená přijímání, podporu a další rozvoj talentu jednotlivců.

V rámci Pride Business Forum jsme spojili síly a vytvořili iniciativu, která má za cíl podpořit jak zaměstnavatele v zavádění principů LGBT+ diverzity, tak zaměstnance*kyně v jejich úsilí o férový přístup jejich zaměstnavatelů ke všem, bez ohledu na vztahovou orientaci a genderovou identitu.
Jelikož ale chceme, aby se statisícům LGBT+ lidem, jejich rodinám a dětem v Česku žilo dobře nejen v práci, ale i
mimo ni, rozhodli jsme se rozšířit naši činnost a v roce 2023 jsme založili Nadační fond Pride Business Forum.

Do naší struktury, kam spadají pilíře Inspiration and knowledge sharing a Learning, jsme přidali nový pilíř Empowerment. Právě díky němu budeme prostřednictvím naší nadační činnosti a dalších aktivit podporovat emancipaci a posilování LGBT+ osob, a to především v mimopražských regionech.

O založení Nadačního fondu Pride Business Forum se dočtete více v našem článku nebo v tiskové zprávě.

Charity partner

Founding members

Premium members

Members

Pride Business Forum
Memorandum 2017+

K naplnění našich cílů jsme v roce 2017 přijali memorandum o podpoře LGBT+ diverzity a inkluze na pracovišti a aktivním uplatňování principu rovnosti.

icon

Pozitivní firemní kultura

Rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a je otevřená všem zaměstnancům*kyním bez ohledu na jejich vztahové orientaci a genderové identity. Podporujeme bezpečné prostředí, které umožňuje otevřeně vztahovou orientaci a genderovou identitu komunikovat.

icon

Stejné zaměstnanecké výhody pro všechny

Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným čerpat stejné výhody a slaďovat soukromý a pracovní život bez ohledu na vztahovou orientaci a genderovou identitu.

icon

Zavádění fér pravidel

Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří LGBT+ diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnanců*kyní, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.

icon

Aktivní komunikace o tématu LGBT+

Aktivně komunikovat téma diverzity a inkluze napříč firmou/organizací a v případě, že je to možné, motivovat vznik LGBT+ zaměstnaneckých skupin.

icon

Aktivní propagace tématu

Aktivně propagovat zavádění LGBT+ diverzity mezi zaměstnavateli, účastnit se aktivit v rámci Prague Business Fora a stimulovat veřejnou diskusi prostřednictvím pravidelných setkávání zaměstnavatelů, výroční konference i dalších způsobů propojujících klíčové strany.

#MeetTheTeam

Sabina Sedláčková

Project Manager

Poskytuji oporu týmu Pride Business Forum i našim členům*kám. Jsem královna tabulek, na Google Drive najdu naprosto cokoliv a mám přehled o všech aktivitách a událostech, které pro vás chystáme.

Projděte si archiv proběhlých akcí

Andrea Weinbergerová

Member Engagement Manager

Propojuji firmy a organizace ve společném úsilí odstranit nerovnost tam, kde na to stát zatím nenašel odvahu, a pozitivním příkladem tak iniciovat změnu a rovnoprávnost v celé společnosti.

Staňte se členem

Aleš Rumpel

Training Manager

Designuji a vedu interaktivní workshopy, které firmám, organizacím, zaměstnancům*kyním pomáhají identifikovat nevědomé předsudky, posilují jejich empatii k LGBT+ lidem a usnadňují jim vytváření inkluzivního pracovního prostředí.

Projděte si naše workshopy

Lenka Hronová

Production Manager

Starám se o přípravu a průběh akcí tak, aby vše probíhalo hladce a všichni naši členové*ky mohli být hrdí, že jsou součástí naší společné cesty při zavádění principů LGBT+ rovnosti a diverzity.

Podívejte se na fotky z akcí

Tereza Kadlecová

Learning Specialist 

Pomáhám firmám a organizacím nastavit zrcadlo jejich pracovní kultury. Na našich workshopech vytvářím bezpečné prostředí, kde mohou zaznít příběhy všech, kteří se někdy v práci cítili vyčleněni. Věřím, že právě takové zážitky pomáhají vytvářet prostředí, kde každý zaměstnanec*kyně může být sám*a sebou.

Projděte si naše workshopy

Czeslaw Walek

Pride Business Forum Director

Od roku 2017 se snažíme v naší zemi představit ta nejlepší řešení pro zavedení rovnosti statisíců LGBT+ zaměstnanců*kyň na pracovišti. Pozitivní dopad na fungování organizací, týmů i obchodní výsledky je obrovský. Přidejte se k nám a dalším 57 organizacím v naší misi za rovnoprávností.

Zjistěte více o Pride Business Forum