Pomáháme zavádět rovnost na pracovišti pro LGBT+I zaměstnance

V souladu se základními principy evropské Charty diverzity vnímáme diverzitu jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Dobrovolné uplatňování principu diverzity znamená přijímání, podporu a další rozvoj talentu jednotlivců.

Spojili jsme proto síly v rámci iniciativy Pride Business Forum, která podpoří zaměstnavatele v zavádění principů LGBT+I diverzity a zaměstnance v jejich úsilí o férový přístup zaměstnavatele ke každému bez ohledu na sexuální orientaci a genderové identity a zároveň rozvine veřejnou diskusi na toto téma. Věříme, že aktivní podporou tématu LGBT+I diverzity můžeme nejen změnit přetrvávající stereotypní vnímání tohoto tématu, ale zároveň také posílit přístup, který je dobrý pro business i pro jednotlivce / zaměstnance.


Premium members

Organizing members

Members

Pride Business Forum
Memorandum 2017+

K naplnění našich cílů jsme v roce 2017 přijali memorandum o podpoře LGBTI diverzity a inkluze na pracovišti a aktivním uplatňování principu rovnosti.

icon

Pozitivní firemní kultura

Rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a je otevřená všem zaměstnancům bez ohledu na jejich sexuální orientaci a genderové identity. Podporujeme bezpečné prostředí, které umožňuje otevřeně sexuální orientaci a genderovou identitu komunikovat.

icon

Stejné zaměstnanecké výhody pro všechny

Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným čerpat stejné výhody a slaďovat soukromý a pracovní život bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.

icon

Zavádění fér pravidel

Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří LGBTI diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnanců, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.

icon

Aktivní komunikace o tématu LGBT

Aktivně komunikovat téma LGBTI diverzity a inkluze napříč firmou/organizací a v případě, že je to možné, motivovat vznik LGBTI zaměstnaneckých skupin.

icon

Aktivní propagace tématu

Aktivně propagovat zavádění LGBTI diverzity mezi zaměstnavateli, účastnit se aktivit v rámci Prague Business Fora a stimulovat veřejnou diskusi prostřednictvím pravidelných setkávání zaměstnavatelů, výroční konference i dalších způsobů propojujících klíčové strany.
Konference 10 let zmenVýroční konference
Pride Business Forum

23/10/2020 10:00 - 12:00
Zapojte se do diskuze mezi business lídry a opinionmakery o vytváření inkluzivního pracovního prostředí, ve kterém se každý může cítit být sám sebou. Z důvodu pandemie COVID 19, bude konference v letošním roce virtuální.