Staňte se členem

LGBT+ Friendly Employer 2024 awards

LGBT+ Friendly Employer je prestižním oceněním, které slouží jako uznání a motivace pro ty zaměstnavatele v České republice, kteří aktivně přispívají k vytváření inkluzivního pracovního prostředí pro LGBT+ zaměstnance*kyně. Pride Business Forum pečlivě hodnotí strategický přístup firem k této problematice, posuzuje konkrétní projekty a nástroje zaměřené na podporu LGBT+ lidí na pracovišti.

Ocenění zahrnuje také hodnocení toho, jakým způsobem nejvyšší vedení společnosti aktivně podporuje inkluzi LGBT+ lidí. Je sledováno, zda jsou implementovány efektivní strategie, zda existují konkrétní kroky vedoucí k dosažení inkluzivního pracovního prostředí a zda je tato snaha komunikována jak uvnitř, tak i navenek.

Tímto oceněním se nejen odměňují a motivují ty společnosti, které již úspěšně implementovaly opatření pro podporu LGBT+ zaměstnanců*kyň, ale také slouží jako vzor pro ostatní organizace, které chtějí aktivně přispívat k rovnosti a inkluzi na pracovišti. Věříme, že prostředí, které respektuje a podporuje různorodost, vytváří nejen lepší pracovní podmínky pro jednotlivce, ale také přispívá k celkovému úspěchu a inovacím v podnikání.

Nominovat firmu/organizaci

Pride Business Forum Hero 2024 awards

Pride Business Forum Hero oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací / firem, členy employee resource groups nebo zaměstnance v oblasti HR, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT+ zaměstnance*kyně ve svých organizacích / firmách, nebo pracují na zlepšení postavení LGBT+ lidí ve společnostech, a to vše nad rámec své pracovní agendy.

Toto ocenění představuje zvláštní uznání pro ty jednotlivce, kteří vynikají v prosazování rovných příležitostí pro LGBT+ zaměstnance*kyně. Je zaměřeno na ty hrdiny*ky, kteří věnují svou energii a angažovanost vytváření inkluzivního pracovního prostředí pro LGBT+ kolegy ve svých organizacích, ale také jdou nad rámec svých pracovních povinností.

Cena Pride Business Forum Hero má za cíl zdůraznit klíčovou roli těchto lidí v podporování rovnosti a diverzity v práci. Může to zahrnovat nejen implementaci konkrétních opatření a projektů, ale také aktivní vedení dialogu a osvěty ve prospěch práv LGBT+ lidí jak ve vnitřním, tak i ve vnějším prostředí organizace.

Nominovat hrdinu*ku