Jak prosadit rovnost na pracovišti z pozice LGBT zaměstnanece

Jste zaměstnancem / zaměstnankyní který/á chce, aby Váš zaměstnavatel nedělal rozdíly a dělal víc pro vaše LGBT kolegy a kolegyně? Nevíte co s tím a máte obavy se, že sám/a s tím nic nezmůžete?

“Zapojením do Pride Business Fóra vysílá firma/instituce jasný signál o hodnotách, které zastává, o tom, že je otevřená a přátelská ke všem, bez ohledu na to, kým jsou nebo s kým chodí, žijí, mají děti. A to nejen navenek, ale i směrem ke svým zaměstnancům a zaměstnankyním či uchazečům a uchazečkám o práci. Pro mě osobně je na tom nejdůležitější, že se tím zcela eliminuje pocit duševního nepohodlí, obav i strachu – nikdo se nemusí bát, co by se stalo, kdyby…, nikdo si nemusí na nic hrát, nijak se obhajovat za to, co je mu přirozené. Všechno je zkrátka jak má být.”

Radek Buchlovsky, Publishing and Media Director, RWS Moravia

“Často slýchávám o rovnováze mezi prací a životem. Ale život máme jen jeden, ať v práci nebo mimo ni. A já chci být v každém okamžiku sám sebou. Podpis memoranda Pride Business Fóra otevřel cestu pro vztah postavený na rovnosti a otevřenosti mezi mnou a mým zaměstnavatelem.”

Martin Zelenka, Data Governance Expert, ČSOB

Změň atmosféru na tvém pracovišti

Realita je taková, že oddělení HR či vedení firem, na takovou poptávku zaměstnanců reaguje. Jednou z aktivit, kterou každý jeden zaměstnanec / zaměstnankyně může začít, a může mít dopad na přístup celé firmy k oblasti LGBT rovnosti na pracovišti, je založení interní LGBT zaměstnanecké skupiny.

Co jsou vnitřní zaměstnanecké skupiny? Jsou to dobrovolné skupiny vytvořené a vedené zaměstnanci, jejichž cílem je podporovat rozmanité a inkluzivní pracoviště. V ČR již existuje několik desítek LGBT vniřních zaměstnaneckých skupin, které se zaměřují zejména na vytvoření pracovního prostředí ve firmě, které bude přátelské i k LGBT lidem.

Jak založit vnitřní zaměstnaneckou skupinu

LGBT vnitřní zaměstnanecké skupiny jsou jedním z nejefektivnějších nástrojů jak zvýšit LGBT rovnost na pracovišti, a vytvořit ji může každý zaměstnanec.
Co pro to potřebujete?

  • Poslání a cíle, které budou vycházet z poslání  a  hodnot vaší společnosti.
  • Podporu vedení společnosti. Podpora člena / členky vedení společnosti je nezbytná pro úspěch činnosti skupiny.
  • Skupinu lidí, kteří do toho půjdou s vámi (a vůbec to nemusí být jen LGBT lidé, ba naopak podporujte zapojení vašich  spojenců)
  • Plán aktivit, co vaše skupina bude dělat.
  • Budget, který dohodnete s oddělením HR.
illustration hands

Přidejte se k nám na našich konferencích a workshopech

Konference a workshopy
Konference 10 let zmenVýroční konference
Pride Business Forum

23/10/2020 10:00 - 12:00
Zapojte se do diskuze mezi business lídry a opinionmakery o vytváření inkluzivního pracovního prostředí, ve kterém se každý může cítit být sám sebou. Z důvodu pandemie COVID 19, bude konference v letošním roce virtuální.