Staňte se členem

Ocenění LGBT+ Friendly Employer 2023

LGBT+ Friendly Employer oceňuje, motivuje a zviditelňuje zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT+ zaměstnanců*kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje a dále to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno uvnitř i navenek.

Pride Business Forum Hero 2023

Pride Business Forum Hero oceňuje jednotlivce za jejich mimořádný přínos k rovnosti LGBT+ lidí nebo za aktivní zlepšování postavení LGBT+ lidí ve společnosti. Jednotlivce můžete nominovat za aktivity nad rámec jejich pracovních povinností, a to ve třech kategoriích: top management, členové*ky nebo vedoucí LGBT+ vnitřních zaměstnaneckých skupin a HR management.