Staňte se členem

LGBTQ+ Friendly Employer 2023 awards

LGBTQ+ Friendly Employer oceňuje, motivuje a zviditelňuje zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBTQ+ zaměstnanců*kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje a dále to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno uvnitř i navenek.

Gold: Vodafone Czech Republic

S 92,7 % se Vodafone Česká republika umístil v žebříčku LGBTQ+ Friendly Employer v kategorii GOLD. Vodafone obhájil prvenství v žebříčku LGBTQ+ Friendly Employer i v roce 2023, vedoucí pozici si udržel v téměř všech oblastech. Porota vyzdvihla péči Vodafonu o trans a nebinární zaměstnance, která může sloužit jako příklad dobré praxe pro ostatní společnosti.

Gold: MSD Czech Republic

S 90,2 % se společnost MSD Česká republika umístila v žebříčku LGBTQ+ Friendly Employer v kategorii GOLD, velmi vysokého skóre dosáhla ve všech hodnocených kategoriích. Tato společnost může sloužit  pro ostatní jako příklad nejlepší praxe v oblasti náboru a udržení zaměstnanců, a to zejména v oblasti vzdělávání zaměstnanců v oblasti citlivosti k LGBTQ+ lidem.

Silver: SAP Group

Skupina SAP se s 89 % umístila v žebříčku LGBTQ+ Friendly Employer v kategorii SILVER, velmi vysokého skóre dosáhla ve všech kategoriích hodnocení. Porota vyzdvihuje zejména vynikající výsledky skupiny SAP v kategorii regulace a rovných výhod, v péči o trans a nebinární zaměstnance a v kategorii náboru a udržení zaměstnanců, kde získala nejvyšší počet bodů ze všech hodnocených společností.

Silver: Accenture

Společnost Accenture se s 89,2 % umístila v žebříčku LGBTQ+ Friendly Employer v kategorii SILVER, velmi vysokého skóre dosáhla ve všech kategoriích hodnocení. Porota vyzdvihuje zejména úspěchy této společnosti v kategorii monitorování a hodnocení, v oblasti náboru, udržení zaměstnanců a podpory iniciativ řízených zaměstnanci.

Bronze: ČSOB

Se 77,6 % se společnost ČSOB umístila v žebříčku LGBTQ+ Friendly Employer v kategorii BRONZE, vysokého skóre dosáhla ve všech kategoriích hodnocení. Porota vyzdvihla zejména skvělé výsledky v oblasti předpisů a rovných benefitů pro LGBTQ+ zaměstnance a roli vedení při prosazování rovnosti LGBTQ+ lidí na pracovišti ČSOB.

Bronze: Novartis

Společnost Novartis se v žebříčku LGBTQ+ Friendly Employer umístila se 75,2 % v kategorii BRONZE, vysokého skóre dosáhla ve všech kategoriích hodnocení. Porota vyzdvihla zejména vynikající právní předpisy, rovné benefity pro LGBTQ+ zaměstnance a podporu zaměstnaneckých skupin.

Bronze: Sentinel One

Společnost SentinelOne se v žebříčku LGBTQ+ Friendly Employer umístila se 70,9 % v kategorii BRONZE. Společnost dosáhla vysokého skóre ve všech kategoriích hodnocení. Porota vyzdvihuje zejména péči společnosti SentinelOne o trans a nebinární zaměstnance, která patří k nejlepším na českém trhu.

Big Step Forward: ČEZ

Mezi společnostmi, které se opakovaně umístily v žebříčku LGBTQ+ Friendly Employer, udělal ČEZ oproti loňskému roku největší skok kupředu. Společnost si polepšila o 16,3 % a letos získala 35,6 % (oproti 19,3 % v loňském roce). Výrazný pokrok je patrný zejména v oblasti interních pravidel a rovných benefitů, které společnost přijala v kolektivní smlouvě. 

Dalšími oblastmi, ve kterých společnost posílila, je podpora vrcholového vedení i realizace externích aktivit na podporu LGBTQ+ osob. ČEZ například vytvořil D&I microsite, která zahrnuje jako cílovou skupinu i LGBTQ+ lidi. Tato firma dále vytvořila Slovníček LGBTQ+ pojmů, sdílí příběhy ambasadorů, spolupracuje s poradnou S barvou ven a stala se podporovatelem a partnerem LGBTQ+ Komunitního centra.

Employee Driven Initiatives: Novartis

Společnost Novartis získává ocenění v této kategorii poprvé. Jejich LGBTQ+ zaměstnanecká skupina Pride @ Novartis byla založena již v roce 2020 a v loňském roce se jí podařilo získat úžasných 156 nových členů. Porota ocenila zejména dlouhodobou práci skupiny uvnitř společnosti v oblasti důvěrné podpory zaměstnanců při jejich coming outu na pracovišti nebo při nahlášení homofobní, transfobní či bifobní šikany. Porota ocenila skupinu zejména za vedení LGBTIQ reverzního mentoringového programu pro vedoucí pracovníky. Porota byla ohromena množstvím aktivit, které Pride @ Novartis v roce 2022 realizoval, od promítání dokumentu Zákon lásky, přes vyvěšování duhových vlajek v kancelářích až po to, že se stali partnerem charitativního běhu Fun&Run.

Pride Business Forum Heroes 2023 Awards

Pride Business Forum Heroes oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací / firem, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBTQ+ zaměstnance*kyně, ve svých organizacích / firmách, nebo se proaktivně zasazují o zlepšení postavení LGBTQ+ osob ve společnosti.

Ladislav Kučera, Human Resources Director SAP Czech Republic and Slovakia

Ladislav je Prime Ally LGBT+ komunity SAP, je klíčovým mluvčím a podporovatelem témat souvisejících s D&I a velkou oporou Pride@SAP Česká republika. Ve své funkci personálního ředitele Ladislav mimo jiné podporuje vysokou angažovanost zaměstnanců a vytváří konzistentní pracovní a kulturní prostředí pro jejich rozvoj se silným důrazem na D&I.

David Lhota, Country Manager, WPP

David je důležitým ally a vzácným příkladem toho, jak může generální ředitel svým aktivním přístupem změnit firemní kulturu. S nadšením se ujal tématu a přivedl WPP na Pride Business Forum jako prémiového člena. S jeho aktivní podporou byla vytvořena skupina zaměstnanců WPP. Společnost aktivně přistupuje k vysvětlování důležitosti tématu jak interně, tak externě.

Martin Zelenka, Data Governance Expert ČSOB; Leader of ERG Proud

Martin vede skupinu Proud Employee, která sdružuje LGBTQ+ zaměstnance*kyně v ČSOB. Za jeho působení získala ČSOB ocenění v soutěži LGBTQ+ Friendly Employer v kategoriích Employee Drive Initiatives a Big Step Forward. Vroce 2021 se získala ČSOB ocenění LGBTQ+ Friendly Employer v kategorii Bronz. Martin je vzorem pro všechny vedoucí pracovníky zaměstnaneckých skupin (ERG), protože je příkladem mimořádných úspěchů, kterých lze dosáhnout z řad organizace.

Jan Kotík, Diversity, Equity & Inclusion, ŠKODA AUTO a.s.

Jan se odvážně a energicky pustil do LGBTQ+ inkluze ve společnosti ŠKODA AUTO. Díky jeho úsilí se ŠKODA AUTO v roce 2021 připojila k Pride Business Fóru. Stál u zrodu a aktivace interní zaměstnanecké skupiny ŠKODA Proud. V roce 2022 se díky Janově neochvějnému nasazení podařilo úspěšně proškolit všechny HR generalisty v rámci společnosti. Jan slouží jako zásadní vzor, což má ve výrobním odvětví mimořádný význam.

Jana Vychroňová, Diversity & Inclusion Manager, Vodafone

Jana působí v oblasti diverzity a inkluze od roku 2014. Především díky jejímu obrovskému a neutuchajícímu nasazení se Vodafone Česká republika stal pro ostatní společnosti inspirací v oblasti LGBTQ+ témat. Díky široké škále interních i externích aktivit je Vodafone hrdým držitelem mnoha ocenění. V neposlední řadě je Jana vzorem pro ostatní allies.

Kateřina Nosek, Country Communication and Patient Engagement Head, Novartis Czech Republic

Kateřina je hrdou patronkou skupiny One Diversity, Equity and Inclusion ERG (OneDEI) v České republice a poskytuje poradenství, podporu a vedení vedoucím a členům ERG, včetně Pride Czechia. Také díky její podpoře a radám iniciativa Proud @ Novartis excelovala a získala ocenění Employee driven initiative!

Pride Business Forum Fund
Chairman Award

Roman Samotný

Pride Business Forum Fund Chairman Award získal Roman Samotný, mluvčí organizace Ide nám o život a majitel bratislavského klubu Tepláreň, kde 12. října 2022 došlo k homofobnímu teroristickému útoku. Toto ocenění je uznáním jeho odhodlání zasazovat se o bezpečnější Slovensko pro LGBTQ+ lidi po zmíněném útoku, který si vyžádal životy dvou nevinných lidí, Juraje a Matúše.