Novinky

Pětina průmyslových podniků napravuje pomocí vnitřních předpisů zákony, které diskriminují LGBT+ zaměstnance

Pokud se firmy v ČR zabývají tématy diverzity & inkluze, soustředí se nejčastěji na rovnost mužů a žen, generační výměnu ve společnosti nebo podporu osob se zdravotním postižením. Rovné podmínky pro LGBT+ zaměstnance a zaměstnankyně jsou zatím tématem jen pro 27 % dotázaných firem. Ukázal to exkluzivní průzkum s názvem „Je český průmysl inkluzivní?“, jehož výsledky prezentoval Svaz průmyslu a dopravy ČR na 12. ročníku konference Pride Business Forum. Té se ve čtvrtek 16. června v Praze zúčastnilo 200 lidí.

Číst článek

Jak vytvořit LGBT+ friendly pracoviště ve veřejné správě? Stáhněte si příručku

Výzkumy, data i dlouhodobé zkušenosti řady zaměstnavatelů ukazují, že různorodá a inkluzivní
pracoviště vykazují vyšší zapojení zaměstnankyň zaměstnanců, jejich větší loajalitu a lepší výkon a produktivitu, což vše vede k celkově lepším pracovním výsledkům.

Číst článek

Jak se pracuje LGBT+ lidem ve veřejném sektoru? Podívejte se na výsledky studie

4 z 10 z LGBT+ zaměstnanců veřejné správy nemluví v práci o své orientaci, pětina z nich se setkala s diskriminací. Příkladem ke změnám však jdou soukromé firmy.

Číst článek

Desatero základních kroků ke vstřícnému a otevřeném pracovišti

Iniciativa Pride Business Forum připravila pro zaměstnavatele seznam základních nástrojů a osvědčených postupů pro zajištění rovnosti na pracovišti pro zaměstnance z řad LGBT+ osob.

Číst článek