Staňte se členem

Desatero základních kroků ke vstřícnému a otevřeném pracovišti

Iniciativa Pride Business Forum připravila pro zaměstnavatele seznam základních nástrojů a osvědčených postupů pro zajištění rovnosti na pracovišti pro zaměstnance z řad LGBT+ osob.

INTERNÍ SMĚRNICE, PŘEDPISY A STRATEGIE

1. Integrujte nediskriminační chování vůči LGBT+ osobám do základních hodnot firmy a strategie Diversity & Inclusion. Tento princip, včetně postupu, jak reagovat na diskriminační chování, začleňte do všech relevantních interních předpisů a dokumentů.

2. Uznejte v interních předpisech a HR směrnicích stejnopohlavní páry a jejich rodiny tak, aby měly plný a rovný přístup ke všem zaměstnaneckým výhodám a benefitům, které firma poskytuje a které zároveň respektují jejich potřeby.
Zdravotní připojištění poskytované zaměstnancům a zaměstnankyním by mělo zahrnovat zdravotní výhody pro transgender osoby.

ŘÍZENÍ TALENTŮ A PROFESNÍ ROZVOJ

3. Podporujte vytváření a rozvoj LGBT+ vnitřních zaměstnaneckých skupin se zapojením nejvyššího vedení, vlastním rozpočtem a plánem aktivit.

4. Otevřeně komunikujte podporu tématu během životního cyklu zaměstnance (recruiting, onboarding, development).

KULTURA NA PRACOVIŠTI

5. Zapojte nejvyšší vedení jako aktivního ambasadora LGBT+ tématu, včetně závazku účastnit se alespoň 1 eventu s LGBT+ tématikou ročně.

6. Pravidelně komunikujte se všemi zaměstnanci o tom, jak a proč firma podporuje své LGBT+ zaměstnance, a poskytujte školení v diverzitě pro své zaměstnance se zvláštním zřetelem na témata LGBT+.

7. Sledujte dopad svých aktivit a politik podporujících LGBT+ diverzitu formou anonymních průzkumů, které vám pomohou dobře nastavovat cíle.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

8. Podporujte společné aktivity na ochranu LGBT+ rovnosti na pracovišti s dalšími zaměstnavateli a navazujte partnerství s organizacemi, které pracují v oblasti LGBT+.

9. Téma LGBT+ zapojte do externí komunikace společnosti a do firemních marketingových a reklamních strategií.

10. Vystupujte jako viditelný vzor pro LGBT+ rovnost na pracovišti například prostřednictvím aktivního členství v Pride Business Forum a sdílejte zkušenosti z aktivit a opatření podporujících LGBT+ rovnost na pracovišti s dalšími firmami například na výroční konferenci Pride Business Forum.

PŘENESTE TĚCHTO 10 KROKŮ NA SVÉ PRACOVIŠTĚ!

Stáhněte si desatero v PDF zde