Zvyšte váš finanční i morální profit zavedením rovnosti všech vašich zaměstnanců

Vytvořením pozitivního pracovního prostředí pro všechny vaše zaměstnance bez rozdílu, zaručujete nejen jejich spokojenost, ale také s tím spojený stoprocentní výkon. Jen zaměstnanec, který se cítí na pracovišti spokojený, může dobře odvádět svojí práci.

“Skutečně rozmanité a inkluzivní řízení je základem každého úspěšného podnikání. Rozmanitost různých členů týmu podporuje kreativitu a inovativní přístupy. Když se týmy cítí začleněny do organizace a mohou být sami sebou, jsou nejproduktivnější, a proto plně podporují svého zaměstnavatele. Každá organizace, která podporuje jejich týmy, má navíc nejvyšší respekt ze strany stávajících partnerů a vytváří skvělé příležitosti pro nové obchodní příležitosti.”

Christian Schwenke, Managing Director Hilton Česká republika

Blýskněte se oceněním
a zlepšete tak vaše PR

Udělujeme ceny LGBT Friendly Employer a Pride Business Forum Heroes, které oceňují aktivity firem či organizací a jejich nejvyššího vedení směřující k lepší inkluzi LGBT+ zaměstnanců/zaměstnankyň a zajištění rovných podmínek a práv LGBT+ osob na pracovišti.

Začleňte LGBT+ lidi a efektivněji získávejte a udržujte kvalifikované pracovníky

Studie prokazují, že otevřené pracovní prostředí vede k efektivnějšímu a inovativnějšímu přístupu k práci, než jaké nacházíme ve firmách, které principy otevřenosti a diverzity neuplatňují. Tento fakt vyplývá ze schopnosti přitahovat a efektivně integrovat talentované zaměstnance bez ohledu na věk, gender, rasu, národnost nebo sexualitu. Diverzita navíc firmám přináší také jasné finanční benefity – 83 % evropských společností potvrzuje, že uplatňování principů diverzity má pozitivní dopad na jejich výsledky a 79 % evropských občanů podporuje zavádění těchto principů ve firmách, ke pracují.

illustration hands

Zaveďte rovné benefity ve vaší firmě

Staňte se členem
Konference 10 let zmenVýroční konference
Pride Business Forum

23/10/2020 10:00 - 12:00
Zapojte se do diskuze mezi business lídry a opinionmakery o vytváření inkluzivního pracovního prostředí, ve kterém se každý může cítit být sám sebou. Z důvodu pandemie COVID 19, bude konference v letošním roce virtuální.