Staňte se členem

Získejte spokojené zaměstnance a lepší image vaší firmy zavedením rovnosti.

Vaši zaměstnanci budou nejen spokojení, ale také dokážou odvést 100% pracovní výkon, pokud pro ně vytvoříte pozitivní pracovní prostředí, ve kterém jsou si všichni rovni.

“Skutečně rozmanité a inkluzivní řízení je základem každého úspěšného podnikání. Rozmanitost různých členů týmu podporuje kreativitu a inovativní přístupy. Když se týmy cítí začleněny do organizace a mohou být sami sebou, jsou nejproduktivnější, a proto plně podporují svého zaměstnavatele. Každá organizace, která podporuje jejich týmy, má navíc nejvyšší respekt ze strany stávajících partnerů a vytváří skvělé příležitosti pro nové obchodní příležitosti.”

Christian Schwenke, Managing Director Hilton Česká republika

Blýskněte se oceněním
a zlepšete tak vaše PR

Získejte cenu LGBT+ Friendly Employer a Pride Business Forum Heroes, oceňující aktivity firem či organizací, za směřování k lepšímu začlenění, a zajištění rovných podmínek a práv, pro LGBT+ zaměstnance a zaměstnankyně.

Začleněním LGBT+ lidí efektivněji získáte a udržíte kvalifikované pracovníky

Studie jasně ukazují, že otevřené pracovní prostředí vede k mnohem efektivnějšímu a inovativnějšímu přístupu k práci, v porovnání s firmami, které principy otevřenosti a diverzity neuplatňují.

Důvodem je vyšší atraktivita těchto firem, pro talentované zaměstnance, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost nebo sexualitu. Diverzita navíc přináší jasné finanční benefity – 83 % evropských společností potvrzuje, že uplatňování principů diverzity má pozitivní dopad na jejich výsledky a 79 % evropských občanů podporuje zavádění těchto principů ve firmách, kde pracují.

illustration hands

Zaveďte rovné benefity ve vaší firmě

Staňte se členem