Staňte se členem

Jak na genderově inkluzivní jazyk ve firemní komunikaci

Jak správně používat genderově inkluzivní jazyk ve vaší firemní komunikaci? Doporučení pro instituce, podniky a především pro profesionály a profesionálky v oblasti HR, marketingu a interní komunikace, připravila Jana Valdrová, Ph.D., jazykovědkyně a soudní znalkyně v oblasti jmen. 

Tento metodický materiál obsahuje doporučení, jak používat genderově inkluzivní jazyk; jak komunikovat a koncipovat texty a promluvy efektivněji, adresněji, uživatelsky přátelštěji. Obecně platí, že genderovou jazykovou reflexi vyžadují tyto složky mluvního projevu.

Proč se zajímat o jazyk z hlediska genderu? “Pro zdvořilost, adresnost, rovnost a odolnost vůči manipulaci,” doplňuje lingvistka a soudní znalkyně Jana Valdrová, Ph.D.

Materiál se zaměřuje především na tyto oblasti:

  1. Stav informovanosti v ČR a v jiných zemích o genderově inkluzivním jazyce, deset pravidel rozumné argumentace.
  2. Sebeprezentace: webové stránky organizací a institucí se zřetelem k jejich přátelskosti a vstřícnosti – prostor pro debaty o vlastním webu, v ideálním případě prosím předem zašlete odkazy.
  3. Práce v týmu, rozšiřování týmů, hledání talentů: ukázka inzerce.
  4. Interní komunikace
  5. Jméno a práce s nebinárními identitami: jméno, preferované jméno (vs. zavržené jméno), mluvnický rod.
  6. Ukázka jazykových doporučení – prostor pro debatu o jazykových doporučeních.

Ke stažení:

Genderově inkluzivní vyjadřování – doporučení pro instituce, podniky, veřejnou správu i jednotlivé osoby.