Staňte se členem

Inkluzivní český průmysl: jak na rovné podmínky na pracovišti

Šíření osvěty a systematická práce firem v tématech diverzity a inkluze pomáhá ke snižování rizik a nákladů a přispívá k loajalitě zaměstnanců a rozšiřování týmové spolupráce, shodli se zástupci podniků na sympoziu, které uspořádala platforma Pride Business Forum ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Sympozium “Inkluzivní český průmysl: jak na rovné podmínky na pracovišti i pro LGBT+ lidi” se zabývalo narovnáním podmínek pro LGBT+ lidi a jejich rovností na pracovišti. Příklady dobré praxe představily společnosti ČEZ a Škoda Auto a zúčastnilo se ho kolem padesáti zástupců firem, osobně nebo online formou.

SP ČR v letošním roce rozšířil svoje aktivity v oblasti diverzity a inkluze a proto se rozhodl uspořádat průzkum mezi firmami na toto téma. „Tématika rovnosti LGBT+ lidí už pro firmy v ČR není neznámým terénem. Průzkum Svazu průmyslu mezi 60 převážně průmyslovými podniky ukázal, že s tématem diverzity na pracovišti má zkušenost 82 % a s tématem inkluze 66 % dotázaných,“ zahájila setkání Dagmar Kuchtová, generální ředitelka SP ČR.

Podle dat Pride Business Fora žije v Česku 11,5 % žen a 6,7 % mužů, kteří nejsou heterosexuální. Přes polovinu LGBT+ Čechů a Češek, ale svoji orientaci nebo genderovou identitu v práci skrývá, což je nejen psychicky náročné, ale také omezující při práci. Proto spolek Prague Pride nabízí zaměstnavatelům interaktivní workshopy. Jejich prostřednictvím pomáhá najít cesty, jak může firma podpořit své LGBT+ zaměstnance v sebepřijetí a coming outu, přispět k příjemnějšímu pracovnímu prostředí a lepším pracovním výkonům celého týmu.

Zapojení SP ČR vysvětluje generální ředitelka, Dagmar Kuchtová: „Jsme svazem zaměstnavatelů, a je proto naším cílem pomoci všem firmám být co nejlepšími zaměstnavateli. Politika rovnosti, diverzity a inkluze, jakožto součást sociálního pilíře ESG, je uvnitř společnosti jedním z nejdůležitějších faktorů přímo ovlivňujícím její úspěšnost, inovační potenciál, ale také schopnost oslovit a udržet si talentované zaměstnance*kyně. To všechno jsou aspekty, které při aktuální situaci na trhu práce a v ekonomice obecně nesmí zůstat stranou. Alespoň ne ve firmách, které chtějí zůstat konkurenceschopné a relevantní.“

Dagmar Kuchtová na akci zároveň vysvětlila, proč je třeba se LGBT+ inkluzí na pracovišti z pohledu zaměstnavatele aktivně zabývat: „Z pohledu HR je narovnávání vnitřních předpisů pro LGBT+ zaměstnance*- kyně jednou z nejnáročnějších oblastí. Pokud vám zaměstnanci*kyně sami nesdělí svou sexuální orientaci či genderovou identitu, nemáte častokrát možnost zjistit, pro kolik osob může relativně jednoduchá změna vašich interních směrnic znamenat zásadní zlepšení pracovního prostředí. Je proto potřeba se aktivně zajímat o možnosti narovnávání vnitřních předpisů a tyto změny provádět bez ohledu na to, kolika zaměstnanců *kyň si myslíme, že se změny dotýkají.“

Akci se organizátoři rozhodli uspořádat, aby inspirovali ostatní příklady dobré praxe. Pozvání přijaly firmy ČEZ a ŠKODA AUTO, kteří se problematice systematicky a komplexně věnují. Podle Petry Junger ze společnosti ČEZ: “ Nedílnou součástí korporátní strategie právě diverzita a inkluze. Cílem je narovnávat práva skupiny LGBT+ a zároveň tím dát ostatním zaměstnancům, ale také uchazečům, jasný signál, že toto téma je relevantní.“  Na otázku jak lidé přijali iniciativu firmy v této oblasti Petra Junger z ČEZ odpověděla: “Obavy z toho, že budeme čelit homofobním útokům, že nám hrozí odchod zákazníků, že podpora LGBT+ inkluze bude problém, se vůbec nenaplnily. Obecná tendence je vnímat společnost “horší”, než ve skutečnosti je.”

Jan Kotík, zástupce skupiny ŠKODA AUTO, představil program pro vytvoření bezpečného prostředí pro LGBT+ zaměstnance a kultivování pracovního prostředí. Pomáhají jim v tom Ambasadoři, kteří prostřednictví konkrétních příběhů přibližují problematiku nevědomých předsudků. Ve ŠKODA AUTO se letos rozhodli poprvé podpořit 12. ročník festivalu Prague Pride. Ve firmě také založili zaměstnaneckou skupinu ŠKODA Proud (tzv. ERG – Employee Resource Group), která vznikla s cílem spojit určité charakteristiky diverzity, například věk, rodičovství, pohlaví či etnickou příslušnost. “Nemějte obavy. Prostě začněte. I kdyby naše aktivity pomohly alespoň jednomu člověku být sám sebou, tak to za to stojí.” Říká Jan Kotík.

Pride Business Forum vytvořilo desatero, které v konkrétních bodech radí firmám, co mohou zlepšit. Z osobních výpovědí ambasadorů firem ČEZ a ŠKODA AUTO i z následné diskuze jednoznačně vyplynulo, že diverzita a inkluze napomáhají ke snižování rizik a nákladů a přispívají  k loajalitě zaměstnanců a rozšiřování týmové spolupráce. Zástupci firem, které již s touto problematikou pracují, potvrzují, že přestože započatá cesta není rychlá ani jednoduchá, již od začátku přináší pozitiva pro firmy i jejich zaměstnance.

Hlavní myšlenky z akce jsou zachyceny také v tomto Twitter vlákně

Autor: Miroslav Hazer
Ředitel komunikace Svazu průmyslu a dopravy České republiky