Staňte se členem

Sympozium Pride Business Fora nasměruje průmyslové podniky, jak začít se zaváděním rovnosti LGBT+ lidí na pracovišti

Již pětina průmyslových podniků v Česku aktivně upravuje své vnitřní předpisy, aby nedocházelo k diskriminaci LGBT+ zaměstnanců a zaměstnankyň. I další společnosti se nyní mohou snadno vrhnout do zavádění rovnosti LGBT+ lidí na pracovišti a alespoň částečně tak napravit rozdíly způsobené nečinností státu.

S prvními krůčky jim pomůže sympozium Inkluzivní český průmysl: jak na rovné podmínky na pracovišti i pro LGBT+ lidi, které 19. září pořádá platforma Pride Business Forum ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Akce je určena především HR a D&I specialistům a specialistkám. Jedná se o další z řady specificky zaměřených sympozií, která Pride Business Forum přináší českým firmám a organizacím. Pride Business Forum má v této chvíli již 51 členských firem a organizací.

Technicky zaměřené prostředí s převahou mužského personálu bývá považováno za nejméně otevřené tématům LGBT+ lidí a genderových identit. Firmy, které již cestu podpory diverzity a inkluze nastoupily, však jednoznačně potvrzují, že takový přístup je pro ně z hlediska výkonu týmů a ekonomických výsledků výhodný. „Pevnou součástí firemní kultury ŠKODA AUTO je rozmanitost a začleňování. Poskytujeme příležitosti pro rozvoj potenciálu všech v přirozeném pracovním prostředí s ohledem na jeho jedinečnost. Součástí takového pracovního prostředí je i aktivní tvorba inkluzivních vnitřních předpisů i pro LGBT+ zaměstnance a zaměstnankyně. V roce 2021 jsme podepsali Memorandum 2017+ a připojili se k platformě zaměstnavatelů Pride Business Forum. Ve stejném roce naši zaměstnanci vytvořili zaměstnaneckou skupinu ŠKODA Proud. Tyto kroky přispívají k otevřenosti a vzájemnému respektu ve ŠKODA AUTO a přinášejí benefity v podobě větší spokojenosti a zapojení zaměstnanců či vyšší atraktivnosti zaměstnavatele. Právě o praktické rady, jak začít nejen s LGBT+ diverzitou na pracovišti, bychom se rádi podělili s účastníky sympozia,“ uvádí specialista diverzity ve ŠKODA AUTO Jan Kotík.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se letos dotázal 60 převážně průmyslových podniků na to, zda řeší otázky rovnosti zaměstnanců a zaměstnankyň. Ukázalo se, že s tématem diverzity na pracovišti má zkušenost 82 % a s tématem inkluze 66 % z nich. Tyto otázky řeší většinou management firmy (63 %), jednotlivá oddělení dle potřeb (53 %) nebo HR oddělení (30 %). Ve 27 % firem zúčastněných v průzkumu však není konkrétní pověřená osoba, která by se diverzitě a inkluzi systematicky věnovala. 

„Jsme svazem zaměstnavatelů a je proto naším cílem pomoci všem firmám být co nejlepšími zaměstnavateli. Politika rovnosti, diverzity a inkluze je uvnitř firmy jedním z nejdůležitějších faktorů přímo ovlivňující její úspěšnost, inovační potenciál, ale také schopnost oslovit a udržet si talentované zaměstnance. To jsou všechno aspekty, které při aktuální situaci na trhu práce a v ekonomice obecně nesmí zůstat stranou. Alespoň ne ve firmách, které chtějí zůstat konkurenceschopné a relevantní,“ uvádí generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová, držitelka ocenění Pride Business Hero 2021. „Z pohledu HR je narovnávání vnitřních předpisů pro LGBT+ zaměstnance a zaměstnankyně jedna z nejnáročnějších oblastí. Pokud vám zaměstnanci či zaměstnankyně sami nesdělí svou sexuální orientaci či genderovou identitu, nemáte častokrát možnost zjistit, pro kolik osob může relativně jednoduchá změna vašich interních směrnic znamenat zásadní zlepšení pracovního prostředí. Je proto potřeba se aktivně zajímat o možnosti narovnávání vnitřních předpisů a tyto změny provádět bez ohledu na to, kolika zaměstnanců si myslíme, že se změny dotýkají“. 

Právě Svaz průmyslu a obchodu ČR (SP ČR) na sympoziu představí detailní výsledky aktuálního průzkumu mezi průmyslovými podniky, které se v kombinaci se zkušenostmi a doporučeními Pride Business Fora mohou stát pro další firmy jasným argumentem, proč se rovností na pracovišti také začít zabývat. O vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe se podělí manažerka útvaru Diverzity a inkluze ve společnosti ČEZ Petra Junger a Diversity, Equity & Inclusion expert ve společnosti ŠKODA AUTO Jan Kotík. Účastníci akce se také seznámí s desaterem konkrétních aktivit pro inkluzi LGBT+ lidí v soukromém sektoru.

Sympozium se uskuteční 19. září od 15:00 hod v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha, program bude možné sledovat i online. Kapacita jednacího sálu je omezena, proto je vhodné zajistit si místo co nejdříve na tomto odkazu. Vstup je zdarma.