Staňte se členem

Inkluzivní český průmysl: jak na rovné podmínky na pracovišti i pro LGBT+ lidi

19/09/2022 | 15:00

Pětina průmyslových podniků upravuje své vnitřní předpisy, aby nedocházelo k diskriminaci LGBT+ zaměstnanců a zaměstnankyň. Rovné podmínky pro LGBT+ zaměstnance a zaměstnankyně jsou zatím tématem pro 27 % dotázaných firem. To jsou závěry nejnovějšího průzkumu Svazu průmyslu a dopravy z roku 2022.

Vyčistit
Katalogové číslo: - Kategorie: Štítek:

Popis

Tématika rovnosti LGBT+ lidí už ale pro firmy v ČR není neznámým terénem. Zmíněného průzkumu se zúčastnilo 60 převážně průmyslových podniků a ukázalo se, že s tématem diverzity na pracovišti má zkušenost 82 % a s tématem inkluze 66 % z nich. Tyto otázky řeší většinou management firmy (63 %), jednotlivá oddělení dle potřeb (53 %) nebo HR oddělení (30 %). Ve 27 % firem zúčastněných v průzkumu však není konkrétní pověřená osoba, která se diverzitě a inkluzi systematicky věnuje.

Přidejte se k dalším firmám a organizacím, které mají zájem zlepšit pracovní podmínky, vytvořit efektivnější pracovní týmy a zajistit lepší ekonomické výsledky. Narovnáním podmínek pro LGBT+ lidi a jejich rovností na pracovišti se bude zabývat další sympozium “Inkluzivní český průmysl: jak na rovné podmínky na pracovišti i pro LGBT+ lidi”, které pořádá platforma Pride Business Forum ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Podle vědeckých odhadů je v naší společnosti až jeden milion LGBT+ lidí. Situace na českém pracovišti není ideální – více jak 50 % LGBT+ lidí na českém pracovišti svoji odlišnou sexuální orientaci či genderovou identitu skrývá vždy nebo velmi často.

  • 11 % LGBT+ lidí se cítilo být na pracovišti diskriminováno v posledních pěti letech.
  • 38 % lidí jde “zpět do skříně” ve svém prvním zaměstnání (rozhodnou se skrýt svoji odlišnou vztahovou orientaci či genderovou identitu, ačkoliv to před tím nedělali).

PROGRAM

14:45 | Registrace

15:00 | Zahájení

Úvodní slovo Dagmar Kuchtová, Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR

15:10 | Výsledky průzkumu SP ČR

Miroslav Hažer, Ředitel komunikace Svazu průmyslu a dopravy ČR

Představení průzkumu “JE ČESKÝ PRŮMYSL INKLUZIVNÍ?”

15:20 | Příklady dobré praxe členů Pride Business Fora a Svazu průmyslu a dopravy ČR:

  • ČEZ: Petra Junger, Manažerka útvaru Diverzita a inkluze ve společnosti ČEZ 
  • ŠKODA AUTO: Jan Kotík, Diversity, Equity & Inclusion expert ve ŠKODA AUTO

16:00 | Přestávka

16:10 | Diskuze nad příklady dobré praxe

16:45 | Shrnutí a závěr

17:00 | Neformální networking

 

PROČ SE ZÚČASTNIT SYMPOZIA O ČESKÉM PRŮMYSLU?

  • Představíme čísla a závěry z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR.
  • Členové Pride Business Fora a SP ČR představí, jak s rovností LGBT+ lidí na pracovišti začínali a jaký to mělo pro jejich společnosti a pracovní týmy přínos. 
  • Představíme desatero konkrétních aktivit pro LGBT+ inkluzi v soukromém sektoru

 

KOMU JE SYMPOZIUM URČENÉ?

Především HR a D&I specialistům a specialistkám.

 

Setkáním a odpolednem bude provázet Miroslav Hažer, Ředitel komunikace Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vstup na sympozium je zdarma. Kapacita sympozia pro prezenční účast je omezena, doporučujeme si zajistit vstupenky co nejdříve. Sympozium proběhne pouze v českém jazyce. 

Datum: 19. září 2022, 15:00 – 17:00

Účast: prezenčně + online

Místo: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11 | 190 00 Praha 

Jazyk: čeština

Detaily

Dagmar Kuchtová

Generální ředitelka
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Dagmar Kuchtová byla v minulém roce oceněna jako Pride Business Forum Hero za podporu byznys sektoru v oblasti manželství pro všechny a iniciování změn v LGBT+ rovnosti v českém průmyslu. Je absolventkou VŠE Praha, obor ekonomika služeb a cestovního ruchu. Po studiích pracovala v letech 1983 – 1986 v oddělení dovozu technologií pro těžbu a geologický průzkum podniku zahraničního obchodu Strojexport. V letech 1992 – 1994 působila na pozici Office Manager českého zastoupení švédského výrobce elektrického a pneumatického nářadí Atlas Copco Tools, s.r.o. Od roku 1994 působí ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, od roku 2014 jako jeho generální ředitelka. Od začátku roku 2022 je také členkou výkonného předsednictva, vrcholného poradního orgánu, konfederace evropského podnikání BusinessEurope, v rámci kterého působí již od roku 2014 ve výkonném výboru.

 

Miroslav Hažer

Ředitel komunikace
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Miroslav vede komunikační tým Svazu průmyslu a dopravy ČR, který zabezpečuje přenos názorů největšího zaměstnavatelského svazu v Česku k široké i odborné veřejnosti. Mirek má za sebou dlouholeté mezinárodní zkušenosti v oblasti komunikace, corporate affairs a také dobrovolnické činnosti v oblasti LGBT+. Přes deset let pracoval pro společnost IBM, kde mimo jiné vedl externí komunikaci v Asia-Pacific z regionální centrály v Singapuru. IBM je jedním ze zakládajících členů Pride Business Forum a Mirek byl jedním z aktivních dobrovolníků pracujících na prvních ročnících této konference. Vystudoval MBA na Warwick Business School, Master of Public Policy na United Nations University v Nizozemí a postgraduální program University of Oxford zaměřený na globální strategii a corporate diplomacy. 

 

Petra Junger

Manažerka útvaru Diverzita a inkluze
ČEZ

Petra vystudovala právnickou fakultu Karlovy Univerzity a 12 let se věnovala právní praxi se zaměřením na právo obchodních korporací. Petra má zkušenosti s nastavováním komplexního udržitelného přístupu ve Skupině ČEZ. V posledních letech se specializuje na téma diverzity & inkluze a podílí se na zlepšování firemní kultury. Jejím cílem je vytvořit ve Skupině ČEZ bezpečné a přívětivé pracovní prostředí pro všechny bez rozdílu. Petra má ve Skupině ČEZ také na starosti angažmá zaměstnanců ve společensky prospěšných aktivitách.

 

Jan Kotík

Diversity, Equity and Inclusion
ŠKODA AUTO

Jan Kotík vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze a MBA na Bradley University v americkém Illinois. Jeho hlavní vášní jsou mezilidské vztahy a rozvoj lidského potenciálu, což díky své pozici experta diverzity ve ŠKODA AUTO má možnost každý den uskutečňovat. Jan ve ŠKODA AUTO stál u zrodu kompletního programu diverzity a inkluze, včetně vybudování rozmanité komunity napříč celou firmou. V roce 2019 ŠKODA AUTO podepsala Evropskou chartu diverzity a v roce 2021 automobilka přistoupila do Pride Business Forum. Jan v letech 2021 a 2022 absolvoval rozvojový program #BuďteSlyšet od Prague Pride a aktivně se zapojuje do činnosti interní zaměstnanecké skupiny ŠKODA Proud.

Date: 19/09/2022

Start time: 15:00 CEST

End time: 17:00 CEST