Staňte se členem

Pětina průmyslových podniků napravuje pomocí vnitřních předpisů zákony, které diskriminují LGBT+ zaměstnance

Pokud se firmy v ČR zabývají tématy diverzity & inkluze, soustředí se nejčastěji na rovnost mužů a žen, generační výměnu ve společnosti nebo podporu osob se zdravotním postižením. Rovné podmínky pro LGBT+ zaměstnance a zaměstnankyně jsou zatím tématem jen pro 27 % dotázaných firem. Ukázal to exkluzivní průzkum s názvem „Je český průmysl inkluzivní?“, jehož výsledky prezentoval Svaz průmyslu a dopravy ČR na 12. ročníku konference Pride Business Forum. Té se ve čtvrtek 16. června v Praze zúčastnilo 200 lidí.

Průzkum otevřenosti českého průmyslu

Tématika rovnosti LGBT+ lidí už pro firmy v ČR není neznámým terénem. Zmíněného průzkumu se zúčastnilo 60 převážně průmyslových podniků a ukázalo se, že s tématem diverzity na pracovišti má zkušenost 82 % a s tématem inkluze 66 % z nich. Tyto otázky řeší většinou management firmy (63 %), jednotlivá oddělení dle potřeb (53 %) nebo HR oddělení (30 %). Ve 27 % firem zúčastněných v průzkumu však není konkrétní pověřená osoba, která se diverzitě a inkluzi systematicky věnuje. Jakým způsobem firmy podporují své LGBT+ zaměstnance, pokud tedy k něčemu takovému u nich dochází? „20 % z dotázaných firem ve vnitřních předpisech upravuje nerovnosti, které se ze zákona týkají stejnopohlavních párů. Stejný počet podniků hodnoty vztahující se k podpoře LGBT+ rovnosti otevřeně komunikuje mezi svými zaměstnanci,“ zdůraznil ředitel komunikace Svazu průmyslu a dopravy ČR Miroslav Hažer ve své prezentaci. V menší míře pak firmy spolupracují s LGBT+ organizacemi (13 %), podporují vytváření LGBT+ vnitřních zaměstnaneckých skupin (12 %) a vzdělávají zaměstnance v oblasti LGBT+ (10 %).

Lidé jsou ve své první práci otevřenější

Na konferenci byla prezentována ještě další důležitá data – opakovaný online průzkum společnosti Vodafone ČR mezi 1200 respondenty a respondentkami, zaměřený na otevřenost LGBT+ lidí v jejich prvním zaměstnání. Hlavní výsledek průzkumu ukazuje pozitivní trend: “V roce 2018 nám 47 % lidí řeklo, že se v prvním zaměstnání vrátili zpět “do skříně”. I když byli před tím během studií out [otevření o své vztahové orientaci či identitě]. V letošním průzkumu to bylo 38 %,“ uvedla Diversity & Inclusion manažerka Vodafone ČR Jana Vychroňová. O dvě procenta na současných 26 % také za poslední čtyři roky narostl počet LGBT+ lidí, kteří jsou na svém pracovišti zcela vyoutovaní. Ti, kdo již prošli více pracovními zkušenostmi, mají silnější tendenci před kolegy nic neskrývat. Na to, zda potenciální zaměstnavatel podporuje LGBT+ rovnost, se při vybírání nové práce nejvíce dívají LGBT+ lidé ve věku 46–55 let. Důvodem je zřejmě to, že sami v minulosti neměli možnost být otevření ohledně své vztahové orientace či identity v předchozích pracovních kolektivech.

Celou fotogalerii z výroční konference Pride Business Forum Work It OUT zobrazíte kliknutím zde.

Firemní kultura se pomalu otevírá

Platforma Pride Business Forum má v současnosti již 44 členů. Přímo na konferenci k platformě přistoupil Marriott Prague Hotels. Firmy v ČR se tematice LGBT+ lidí skutečně otevírají. „Pouze jeden z 28 000 zaměstnanců ČEZ vyjádřil nesouhlas s podpisem memoranda Pride Business Forum a s podporou narovnání podmínek a výhod LGBT+ zaměstnancům,“ řekla Kateřina Bohuslavová, Chief Sustainability Officer z ČEZ. Minulostí se pomalu stávají situace, jakou popsala Claudia Brind-Woody z top managementu IBM, která pro tuto společnost pracuje od roku 1996: „Můj kolega Douglas přejmenoval svého partnera na Elizabeth. Obával se kolegům a kolegyním pravdivě odpovědět na otázku, co dělal o víkendu.“

Tenistka Martina Navrátilová: je to win-win pro všechny

„Když lidé nejsou otevření, musí se pořád cenzurovat. Hlídat si, o čem mluví, jaké fotky si dají na pracovní stůl, pořád se musejí ohlížet přes rameno a jejich energie jde někam úplně jinam, než by měla jít. Ve firmách s otevřenou firemní kulturou jsou lidé spokojenější, klidnější, a především lépe pracují. Takže je to win-win situace pro všechny,“ řekla na konferenci o coming outu v práci tenistka Martina Navrátilová, která byla speciální hostkou konference formou předtočeného rozhovoru. Zdůraznila dále, že nejde o to, aby někdo LGBT+ lidem tleskal, ale je potřeba, aby nemuseli předstírat, že jsou někým jiným, než skutečně jsou. „Ta energie by měla jít do práce, a ne do něčeho jiného.“ Martina Navrátilová je velkou podporovatelkou rozmanitosti, kterou v plném slova smyslu poznala až po své emigraci z totalitní země do USA. „Nemusíte odlišné lidi objímat, ale musíte je přijímat. Nesnáším, když se pro lidi používá slovo tolerovat. Ne, jde o to je skutečně přijímat. Brát je takové, jací jsou.  Dívám se jen na to, jaký jste člověk, jaké máte srdce a jak se chováte k ostatním,“ uzavřela své vystoupení  Martina Navrátilová.

Rekordní počet oceněných firem

Na konferenci byly předány ceny LGBT+ Friendly Employer, které oceňují firmy v oblasti prosazování rovnosti LGBT+ lidí na pracovišti. Titul LGBT+ Friendly Employer 2022 Gold získala již poněkolikáté společnost Vodafone Česká republika. Zároveň si její zástupci a zástupkyně odnesli ocenění v kategorii Employee driven initiatives. O ocenění LGBT+ Friendly Employer 2022 Silver se dělí firmy Microsoft s. r. o., MSD Czech Republic a Accenture. LGBT+ Friendly Employer 2022 Bronz si společně odnesly společnosti ČSOB, SAP Group a IBM Česká republika. Skokanem roku se stala Česká pošta, jejíž ředitel Roman Knap převzal ocenění LGBT+ Friendly Employer 2022 Big Step Forward. „Je jednoduché začít od nuly, ale je to samozřejmě náročné,“ řekl v děkovací řeči. Odůvodnění ocenění je k dispozici na webových stránkách:  

www.pridebusinessforum.com/oceneni/oceneni-lgbt-friendly-employer-a-pride-business-forum-heroes-2022 

Platforma Pride Business Forum přijímá nové členy z řad firem i veřejných institucí. Členstvím získají přístup k informacím a praktickým zkušenostem, příležitosti k networkingu a vstup na akce zdarma. Postup, jak se stát členem, najdete na www.pridebusinessforum.com/stante-se-clenem.

Přílohy: najdete společně s průzkumy, fotografiemi a komentáři z průzkumu Vodafone ČR na tomto odkazu.