Staňte se členem
World AIDS Day 2019
2. prosince 2019 | December 2, 2019

U příležitosti Světového dne boje proti AIDS jsme se sešli s partnery i veřejností v Hilton Old Town, debatovali jsme o situaci HIV+ osob a lidí s AIDS v Česku a na českých pracovištích, a poté jsme pořádali veřejné promítání dokumentu 5B.

On World AIDS Day, we met at Hilton Old Town and discussed the situation of HIV+ people and people with AIDS in the Czech Republic and Czech workplaces. Then we held a public screening of a documentary 5B.

Autor fotografií: Michaela Adlerová