LGBT Friendly Employer 2020 awards

LGBT Friendly Employer oceňuje, motivuje a zviditelňuje zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT zaměstnanců*kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje a dále to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno uvnitř i navenek.

Champion: IBM

Porota ocenila komplexní přistup IBM k řešení tématu LGBT rovnosti na pracovišti od nastavení vnitřních předpisů a pravidel proti diskriminaci a homofobní / transfobní šikaně, přes proaktivní přístup k nabírání a udržení LGBT talentů, aktivní práci vnitřní zaměstnanecké skupiny, po velkou podporu vedení a podporu LGBT rovnosti v české společnosti. Porota pak ocenila zejména aktivní roli, jakou vedení IBM hrálo při celospolečenské diskuzi o manželství pro všechny v roce 2019.

Champion: Vodafone

Společnost Vodafone je laureátem ceny již po 3. což dokazuje jejich dlouhodobý a hluboký závazek k LGBT rovnosti na českém pracovišti. Vodafone je opravdovým šampionem v této oblasti a může sloužit jako příklad té nejlepší praxe na českém trhu. Společnost Vodafone vyhrává za perfektní mix všech elementů, který ve výsledku vytváří pracoviště, které je inkluzivní a otevřené pro všechny. Porota obzvláště oceňuje to, že Vodafone neusíná na vavřínech, ale neustále se snaží zlepšovat. V roce 2019 společnost přijala nové zaměstnanecké benefity pro osoby procházející tranzicí, nebo rozšířila otcovskou na všechny rodiče, včetně těch stejnopohlavních.

2nd Runner Up: Accenture

Společnost Accenture se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách tohoto ocenění a právem. Porota ocenila komplexnost přístupu Accenture k oblasti LGBT rovnosti na pracovišti. Od nastavení vnitřních předpisů přes práci se zaměstnanci, zde chce porota zejména vyzdvihnout práci s duhovými šňůrkami pro větší otevření pracovního prostředí. Porota oceňuje aktivity vnitřní zaměstnanecké skupiny, na porotu udělal dojem zejména program pro mentální zdraví, do kterého se členové skupiny zapojili. Accenture již tradičně vyniká podporou vedení tohoto tématu a aktivní interní i externí komunikaci.

Employee-driven initiatives: ExxonMobil

Společnost ExxonMobil již po třetí získává cenu v této dílčí kategorii, což dokazuje že jejich LGBT vnitřní zaměstnanecká skupina je jednou z nejlepších na českém trhu. Její aktivní přístup k prosazování LGBT rovnosti na pracovišti je ojedinělý, a je zářným příkladem toho, že dobrovolné aktivity zaměstnanců mohou ovlivnit kulturu na pracovišti a chování celé firmy. Na porotu udělal dojem Ally Engagement Project, který skupina v roce 2019 začala, a jež přitáhnul pozornost řady zaměstnankyň a zaměstnanců k aktivitám skupiny.

Big Step Forward: ČSOB

Společnost ČSOB s tématem LGBT rovnosti na pracovišti začala teprve nedávno, vlastně v roce 2019, nicméně od začátku se do toho pořádně opřela a za tak krátkou dobu udělala obrovský krok dopředu. Jen v roce 2019 byla založena jejich LGBT vnitřní zaměstnanecká skupina ČSOB přistoupila k Pride Business Forum a začala měnit zaměstnanecké benefity, aby byly stejné i pro LGBT zaměstnance. To vše je možné jen díky jedinečné spolupráci mezi LGBT leadem, HR odborem a vedením společnosti. Díky této synergii dnes ČSOB získává cenu skokan roku 2020.

Pride Business Forum Heroes 2020 Awards

Pride Business Forum Heroes oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací / firem, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT zaměstnance/kyně, ve svých organizacích / firmách, nebo  se proaktivně zasazují o zlepšení postavení LGBT osob ve společnosti.

Anita Zubak, Executive Director Global IT Operations & Hub Lead, MSD Czech Republic

MSD Česká republika představila Rainbow Alliance v září 2018 a Anita byla již od začátku jejím nejsilnějším a nejviditelnějším podporovatelem. Anita v roce 2019 započala veškeré interní debaty o zapojení do Pride průvodu, přestože jejich externí partneři měli značně konzervativní přístup. Její úsilí dostálo v zapojení třiceti kolegů a jejich rodin do pride průvodu, kde nejenom že reprezentovali MSD, ale také zbořili určité stereotypy našeho regionu. MSD připravilo několik událostí na podporu LGBT skupiny a vyvěsilo také duhovou vlajku. MSD také podepsalo Pride Business Forum Memorandum, a to díky Anitině pomoci a plné podpoře. Stali se tak plnohodnotnými členy naší iniciativy. MSD sdílí Anitinu energii, nasazení a podporu, díky které se firma za krátký čas posunula o velký krok vpřed.

Carl Clarke, Director People and Property, Vodafone Czech Republic

Carl je nadšený autentickým přístupem řízení a inkluzivitou na pracovišti. Je také aktivně zapojen ve Vodafone LGBT+ skupiny a sítě podporovatelů. Carl vedl čtyři roky globální strategii na podporu LGBT+ inkluzivity na pracovišti. Na příč hlavními zájmy společnosti Vodafone měl za úkol věnovat se cíleným změnám. Především v oblasti podpory, brandingu, směrnic, zaměstnaneckých skupin, dodavatelského řetězce a v komunikaci se zákazníky i společnostmi. Vodafone je nyní nejen díky těmto aktivitám uznávaným globálním lídrem v inkluzivním zaměstnávání. Mezinárodně vedl také změnu Vodafone kodexu a firemní politiky. Mezi příklady patří školení seniorních vedoucích zaměstnanců, trénink LGBT+ zaměstnanců kteří jdou příkladem a vytvoření dvouletého partnerství se společností Google a GSK na pomoc LGBT+ čelním lídrům. Carl také vedl mezistátní výzkum s OutNow, který se věnoval prvotním zkušenostem LGBT+ lidí na pracovišti. Vodafone pak na základě této rešerše zavedl hned několik změn. Carl se po příjezdu do České republiky věnoval především předávání jeho zkušeností lídrům i mimo společnost Vodafone, aby napomohl posunu v oblasti LGBT+ inkluzivity a změnil tak i systém ve kterém firma operovala s partnery a dodavateli. Mezi jeho nedávné aktivity patří také zavedení benefitů s finanční podporou pro ty, kteří prochází změnou pohlaví.

Denise Waddingham, Country Director of The British Council, Czech Republic

Denise se k nám přidala na podzim 2017, již jako ředitelka British Council pro Českou republiku. Od té doby se ukázala jako velmi cenná spojenkyně a aktivní podporovatelka LGBT+ komunity. Ačkoliv má British Council zavedeny EDI principy už dávno, Denise šla ješte o krok dále. Jako místní ředitelka si dává za cíl nejenom dohlížet na to, že jsou její zaměstnanci respektováni a že jsou vidět a slyšet, ale také že diskutují o důležitých tématech. Naše hodnoty pak šíří dále s komunitou a propaguje je i do ostatních pracovních kolektivů.

Hélene Goessaert, Member of the board, ČSOB group

ČSOB je první českou bankou, která v roce 2019 podepsala PBF Memorandum a to především na Hélenin popud. V tradičním českém prostředí se v minulosti o tématu LGBT téměř nemluvilo a nebylo považováno za důležité. Hélene byla schopna tento předsudek přejít a téma ve firmě otevřít. Propaguje ho jako součást naplňování základních hodnot slušnosti a respektu, které k ČSOB kultuře patří. Běžně se zapojuje do diskusí s ČSOB Proud a věnuje se problémům spojeným například s nedorozuměními v interní komunikaci. Lidé v ČSOB vědí, že mohou za Hélene s čímkoliv přijít. Vytváří tak prostředí důvěry. 

Michal Nebeský, CEO Citi Czech Republic

Michal Nebeský aktivně podporuje LGBT a dlouhodobě se snaží o zvyšování povědomí ohledně LGBT komunity napříč korporátním světem v České republice. Během jeho působení v Citibank, Michal podpořil vznik interní LGBT skupiny v bance a aktivní dialog mezi zaměstnanci na toto téma. Díky jeho podpoře se Citi stala jedním z hlavních partnerů online poradny S Barvou ven, která nabízí mentoring pro osoby, které prochází coming outem a zastřešuje podpůrné skupiny také pro jejich rodiče. Díky Michalovi Citibank veřejně podpořila návrh zákona o manželství osob stejného pohlaví a rovněž se stala v roce 2019 jedním ze signatářů Pride Business Forum Memoranda o podpoře LGBT diverzity a inkluze na pracovišti.

LGBT Friendly Employer 2019

Ceny LGBT Friendly Employer oceňují, motivují a zviditelňují zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT zaměstnanců/kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje podporující inkluzi LGBT zaměstnanců/kyň i to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno jak interně, tak navenek.

1. místo: Vodafone

Porota ocenila celkovou komplexní strategii společnosti, speciální důraz na potřeby LGBT osob v rámci dalších aktivit diverzity a HR, lokální implementaci globální strategie, aktivní zapojení vedení společnosti i samotných zaměstnanců. Vodafone také může sloužit jako příklad ostatním v oblasti nastavení benefitů pro LGBT osoby a interní a externí komunikaci. Společnost se aktivně i finančně zapojuje do podpory neziskových projektů ve prospěch gayů a leseb i mimo firmu, jako je poradna S barvou ven a další. Aktivity firma podporuje i mimo Prahu, například pořádání osvětových přednášek, zapojení do sběru podpisů pro kampaň Jsme fér. 

2. místo: Accenture

Porota ocenila společnost Accenture za to, že velmi proaktivně přistoupila k problematice sladění benefitů a podmínek pro LGBT kolegy a kolegyně. Za podpory zaměstnanců i nejvyššího vedení firma nastartovala aktivity a projekty napomáhající vytváření prostředí, které je přátelské k LGBT osobám. Téma proaktivně podporuje generální ředitel české pobočky Accenture a další manažeři. Firma podpořila sdílení praxe mezi zaměstnavateli v rámci Pride Business Fora. Zaměstnanci se mohou aktivně zapojit do akcí interní skupiny Pride at Accenture. Většina členů českého vedení Accenture je oficiálně interně registrovaná jako tzv. LGBT Allies a svoji podporu LGBT inkluze vyjadřují i používáním duhových šňůrek u svých vstupních karet.

3. místo: ExxonMobil

Firma je proaktivní v podpoře potřeb zaměstnanců v nejrůznějších situacích. Porota také ocenila, že kromě aktivní zaměstnanecké skupiny se v loňském roce podařilo zavést „transgender guidelines”, určené přímo pro osoby podstupující změnu pohlaví. Firma podporuje stejnými benefity všechny zaměstnance a zohledňuje také potřeby LGBT skupiny. Aktivně se zapojuje nejvyšší vedení a CEO firmy. Zaměstnanci sami, s podporou firmy, organizují nejrůznější aktivity. Účastní se běhu Fun & Run, realizují charitativní „Bake & Sale”, kdy výtěžek věnují Domu světla. Pro zapojené zaměstnance organizuje firma interní kampaně za toleranci a připravila Newsletter pro členy a členky skupiny, ve které jsou zapojeni zaměstnanci bez ohledu na svou sexuální orientaci.

Speciální ceny

Employee driven initiatives 2019: ExxonMobil

Porota ocenila aktivitu samotných zaměstnanců v oblasti LGBT. V rámci zaměstnanecké skupiny Pride Comittee organizují zaměstnanci, s podporou firmy, přednášky (na témata jako LGBT rodiny, manželství pro všechny, předsudky), zapojení do akcí a kampaní s LGBT tématikou. Do skupiny a aktivit se zapojují všichni zaměstnanci bez ohledu na sexuální orientaci. 

Skokan roku 2019: innogy

Tématu diverzity a inkluze se innogy věnuje již delší dobu. V rámci Charty diverzity podporuje všechny skupiny. V roce 2018 se firma intenzivně pustila i do tématu LGBT. Uspořádala diskuse pro zaměstnance v Praze a Brně, spustila zaměstnaneckou skupinu all innogy LGBT platform, zaměstnancům nabízí možnosti zapojení do aktivit jako je například běh Fun & Run. Zásadním krokem bylo také zhodnocení poskytovaných benefitů a jejich sladění zohledňující LGBT kolegy a kolegyně i v kolektivní smlouvě. Innogy je jednou z prvních výrobních firem, která se oblasti LGBT aktivně věnuje. I to ve svém hodnocení zohlednila porota, když ocenila posun firmy v loňském roce. 

LGBT Workplace Equality Heroes 2019

Tento titul získávají jednotlivci, členové a členky nejvyššího vedení společností, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT zaměstnance/kyně, a to jak ve svých společnostech, tak proaktivně i v dalších iniciativách. 

Deset kandidátů bylo zařazeno na shortlist, pět top kandidátů a kandidátek převzalo ocenění:

Martin Hausenblas

Pozice: spoluzakladatel a člen Dozorčí rady
Firma: Adler International

​Martin otevřeně podporuje LGBT rovnost a je inspirací pro další podnikatele. Jako majitel firmy je ambasadorem diverzity a tolerance. Ve svých firmách podnítil zapojení do veřejných iniciativ podporujících LGBT. Například Liftago se stalo partnerem festivalu Prague Pride nebo Adler partnerem běhu proti homofobii Fun and Run. V loňském roce se účastnil diskuze v Zastoupení EU v České republice s komisařkou Věrou Jourovou o potřebné spolupráci mezi firmami a veřejnou sférou. 

Roman Kocián

Pozice: majitel a CEO
Firma: Primeros

​Roman je dlouhodobým podporovatelem LGBT rovnosti. Jeho firma podporuje mnohé neziskové iniciativy zaměřené na LGBT komunitu, zejména aktivity České společnosti AIDS pomoc a Prague Pride. Roman několikrát vystupoval jako mluvčí na Pride Business Foru. V loňském roce osobně podpořil kampaň Jsme fér a k zapojení vede i svůj tým. Roman je příkladem leadera, který se nebojí využít téma LGBT i v externí komunikaci a marketingu firmy. 

Christian Noll

Pozice: General Manager, GTS
Firma: IBM Central and Eastern Europe

​Christian osobně inicioval, koordinoval a doručil dopis premiéru Babišovi, ve kterém IBM a další firmy podpořily návrh na legislativní zakotvení manželství pro gay a lesbické páry v České republice. Zároveň uspořádal tiskovou konferenci ve spolupráci se Jsme fér a společností Vodafone, kde tento důležitý krok společně propagovali do hlavních médií. Již několik let Christian aktivně prosazuje práva LGBT lidí, účastní se Pride Business Fora a souvisejících aktivit. Jako dobrovolník podporuje neziskové organizace v České republice.

Alena Sochorová

Pozice: Enterprise Commercial Lead
Firma: Microsoft Czech Republic & Slovakia Central and Eastern Europe

Alena je příkladem dlouhodobé angažovanosti v diverzitě i LGBT rovnosti v práci. Již ve svém předchozím působení, ve společnosti Accenture, se jako ally a členka nejvyššího vedení zasadila ve prospěch zviditelnění tématu a zapojení dalších manažerů. Tuto svou angažovanost přenesla i do společnosti Microsoft. Osobně se zavázala za společnost v rámci iniciativy Pride Business Forum a motivuje také další členy a členky vedení firmy. Pravidelně jí potkáte, jak s kolegy, tak se synem, na průvodu Prague Pride.

Edita Šilhánová

Pozice: Legal & Corporate Affairs Director CZ, SK, HU
Firma: Pivovary Staropramen

​Edita se zasadila o to, že Staropramen, jako jedna z prvních firem v České republice, veřejně podpořila festival Prague Pride. I přes mnohé překvapené a negativní reakce ze strany veřejnosti a tradičních fanoušků piva, ustála tuto podporu a firma tak inspirovala mnohé další k podpoře tématu. Edita se pravidelně účastní akcí Pride Business Fora a její angažovanost je vlaštovkou mezi průmyslovými podniky u nás.

Slavnostní vyhlášení oceněných proběhlo ve čtvrtek 20. června 2019 za přítomnosti amerického velvyslance Stephena B. Kinga v jeho rezidenci.

LGBT Friendly Employer 2018

Vyhlášení prvního ročníku ocenění „LGBT Friendly Employer“ se konalo na výroční konferenci Pride Business Forum. Iniciativa Pride Business Forum je vyhlásila ve spolupráci s cenami bePROUD. O cenu se mohli ucházet zaměstnavatelé všech velikostí z řady podnikatelských subjektů, veřejné a státní správy a neziskových organizací.

LGBT Friendly Employer chce oceňovat, motivovat a zviditelňovat snahy zaměstnavatelů při zavádění opatření směřujících k lepší inkluzi LGBT zaměstnanců v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje podporující inkluzi LGBT zaměstnanců. Ocenění také zohledňuje, jakým způsobem toto téma ve firmě podporuje nejvyšší vedení a jak ho firma komunikuje interně k zaměstnancům a navenek k veřejnosti. 

Do prvního ročníku ocenění se přihlásilo 12 zaměstnavatelů. Porotu vedle oceněných firem zaujala například přihláška Kanceláře veřejného ochránce práv, která se jako jediná z institucí veřejné správy otevřeně přihlásila k principům rovného přístupu k LGBT osobám na pracovišti. 

Fotografie z konference včetně předávání ocenění naleznete zde.

Hlavní cena „LGBT Friendly Employer 2018 Champion“, je určena pro společnost, která je nejdále v zavádění inkluze LGBT osob na pracovišti a její přístup může být inspirací a vzorem pro ostatní zaměstnavatele

Porota ocenila propracovanou strategii a přístup společnosti Vodafone k LGBT rovnosti na pracovišti. Otevřený přístup podporuje nejen mateřská společnost, ale firmě se podařilo adaptovat ji na lokální potřeby a zapojit vedení i zaměstnance. 
Vodafone může sloužit jako příklad ostatním v oblasti zaměstnaneckých výhod, a to sladěním benefitů pro LGBT páry (například stejný nárok na volno, jaké mají sezdané páry při významných událostech typu svatba, doprovod partnera k lékaři či pohřeb v rodině), ale i pro duhové rodiny (volno 10 dnů po narození či osvojení potomka získávají i stejnopohlavní páry). 
Firma téma LGBT inkluze aktivně komunikuje mezi zaměstnanci, například pořádá zaměstnaneckou sbírku pro poradnu sbarvouven.cz a vybranou částku Nadace Vodafone násobí. 100 zaměstnanců, včetně vedení, se zúčastnilo v loňském roce pochodu Prague Pride. Firma téma komunikuje, některé zasedací místnosti jsou vyzdobeny tak, aby představovaly téma LGBT. Firma se věnuje tématu transgender osob a zavedla i gender neutrální toalety. 

„Otevřenost a nulová tolerance jakéhokoli diskriminačního chování jsou dvě oblasti, které jsou součástí firemní kultury Vodafonu od samého začátku. V roce 2015 bylo téma LGBT zařazeno také do strategie Diversity a současně s tím Vodafone představil i svoji politiku rovných benefitů. Ty spočívají v nároku na volno pro LGBT páry v případech, kdy právo na volno mají manželské páry, ale na LGBT komunitu legislativa zapomíná. Dále například na deset dnů volna po narození či osvojení potomka mají ve Vodafonu samozřejmě nárok i stejnopohlavní páry,“ říká Jana Vychroňová, HR manažerka, Vodafone. A dodává: „Vodafone také navázal spolupráci s online poradnou sbarvouven.cz, kterou každoročně podporujeme zaměstnaneckou sbírkou. Téma LGBT pravidelně komunikujeme formou nejrůznějších zajímavých přednášek. Kolegové oceňují aktivní zapojení nejvyššího vedení a konkrétní aktivity, například zapojení Vodafonu do kampaní Stejná rodina nebo Jsme fér, či účast v průvodu Prague Pride.“ 

Speciální cena „LGBT Friendly Employer 2018 Employee driven initiatives“ za aktivity samotných zaměstnanců, například v rámci zaměstnaneckých skupin, podporované zaměstnavatelem

Porota ocenila aktivitu zaměstnanců ExxonMobil BSC Czechia v oblasti LGBT. V rámci zaměstnanecké skupiny Pride Chapter organizují zaměstnanci, s podporou firmy, přednášky (na témata jako LGBT rodiny, manželství pro všechny, předsudky, prevence HIV/AIDS aj.), zapojují se do akcí a kampaní s LGBT tématikou (IDAHOT, průvod Prague Pride, kampaň Celebrating love of all kinds). Porota zejména ocenila, že do skupiny a aktivit se zapojují všichni zaměstnanci bez ohledu na sexuální orientaci. ích karet.

Speciální cena „LGBT Employer 2018 Leadership Commitment“ jako ocenění nejvyššího vedení firmy, které se aktivně zapojuje a podporuje aktivity a projekty napomáhající prostředí přátelskému k LGBT osobám

Porota ocenila společnost Accenture za to, že se nejvyšší vedení aktivně zapojuje a podporuje aktivity a projekty napomáhající prostředí přátelskému k LGBT osobám. Téma proaktivně podporuje generální ředitel české pobočky Accenture Roberto Libonati a ředitelka pro oblast telekomunikací Alena Sochorová, kteří se pravidelně účastní interních i externích aktivit (například konference Pride Business Forum nebo interní skupiny Pride at Accenture). Většina členů českého vedení Accenture se připojila k tzv. LGBT Allies  (podporovatelům) a svoji podporu LGBT inkluze vyjadřují i používáním duhových šňůrek u svých vstupních karet.