Staňte se členem

Už 18. PR Brunch se zaměřil na aktuální téma diverzity, rovnosti a inkluze. Jak firmy tyto principy zahrnují do svého fungování a komunikace, přiblížili Iveta Kutišová, Veronika Němcová a Petr Pokorný. Akci pořádala agentura Pram Consulting za podpory Médiáře.

Pram.cz, leden 2023

Skupina ČEZ, jejíž centrála sídlí v pražské Duhové ulici, podepsala memorandum iniciativy Pride Business Forum, v němž se zavazuje zavádět principy LGBT+ diverzity a zároveň vytvářet přátelské a otevřené pracovní prostředí pro všechny bez ohledu na sexuální orientaci a genderové identity. 

ČEZ, duben 2022

LGBT+ Friendly Employer 2021 awards

LGBT+ Friendly Employer oceňuje, motivuje a zviditelňuje zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT+ zaměstnanců/kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje a dále to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno uvnitř i navenek.

Gold: Vodafone Česká republika

V kategorii LGBT+ Friendly Employer se Vodafone ČR dlouhodobě umisťuje na top příčkách, a to od samotného začátku udělování ocenění v roce 2018. Firma ctí hodnoty diverzity, inkluze a rovnosti pro všech svých 2500 zaměstnanců a zaměstnankyň, včetně těch LGBT+. S hodnocením 91 % se Vodafone jako jediný zaměstnavatel v Česku umístil v kategorii GOLD.

Vodafone vyniká tím, jak dobře má ošetřeny všechny základní požadavky – na svém pracovišti zakázali diskriminaci na základě orientace či genderové identity i homofobní či transfobní obtěžování, a předchází také nepříjemným projevům hetero/cisnormativity. Má propracovaný systém, jak se mohou LGBT+ zaměstnanci bránit a dát o případných incidentech vědět.

Vodafone je pro ostatní zaměstnavatele vzorem, jak přistupovat ke svým trans zaměstnancům a zaměstnankyním. Firma má skvěle zpracované nepovinné vzdělávání v LGBT+ tématech a fungující LGBT+ zaměstnaneckou skupinu. Společnost i vedení se angažuje, aktivně podporuje lokální LGBT+ aktivity, a tím i změnu klimatu pro LGBT+ lidi v Česku

Vodafone je v této oblasti opravdovým šampionem a může sloužit jako příklad té nejlepší praxe na českém trhu. Společnost Vodafone je oceněna za perfektní mix všech elementů, kterými ve výsledku vytváří inkluzivní pracoviště otevřené všem. 

Bronze: ExxonMobil

ExxonMobil získal hodnocení 75 % a v oblasti LGBT+ rovnosti je tedy poměrně daleko. Firma má dobře ošetřeny všechny základní požadavky, tedy zákaz diskriminace na základě sexuální orientace i genderové identity a zákaz homo/transfobního obtěžování, včetně postupu, jak dát o případných incidentech vědět.

Pozitivní je, že LGBT+ zaměstnanci*kyně mají srovnatelné benefity s ostatními. Zaměstnanci*kyně procházející tranzicí se nemusí bát zhoršení pracovních podmínek. ExxonMobil při náboru otevřeně a aktivně vyhledává i LGBT+ talenty a má zpracované vzdělávání zaměřené na LGBT+ témata.

ExxonMobil má velmi dobře fungující LGBT+ vnitřní zaměstnaneckou skupinu. Její aktivní přístup k prosazování LGBT+ rovnosti na pracovišti je ojedinělý, a je zářným příkladem toho, že dobrovolné aktivity zaměstnanců mohou ovlivnit kulturu na pracovišti a chování celé firmy. Vedení i společnost jako taková se angažuje v podpoře LGBT+ aktivit.

Bronze: SAP Group

Společnost SAP Group dosáhla 74 %, je tedy z hlediska LGBT+ rovnosti poměrně daleko.

SAP Group má ošetřený zákaz diskriminace na základě sexuální orientace, genderové identity či gender expression, zákaz homo/transfobního obtěžování i nepříjemných projevů hetero/cisnormativity včetně postupu, jak dávat o případných incidentech vědět. 

LGBT+ zaměstnanci*kyně SAP Group mají srovnatelné benefity s ostatními, až na volno v případě svatby. Zaměstnanci*kyně procházející tranzicí se nemusí bát zhoršení pracovních podmínek. Oceňujeme, jak má SAP Group toto téma ošetřeno včetně všech zpracovaných materiálů.

SAP Group při náboru otevřeně a aktivně vyhledává i LGBT+ talenty, umožňuje zaměstnancům*kyním se v rámci vnitřních systémů sebeidentifikovat jako LGBT+ osoba a má zpracované povinné vzdělávání zaměřené na LGBT+ témata. Oceňujeme, že v rámci různých kurzů se SAP věnuje genderové identitě, která bývá v mnoha případech opomíjené téma. SAP Group má také poměrně aktivní LGBT+ vnitřní zaměstnaneckou skupinu. 

Bronze: Accenture

Společnost Accenture získala 73 %, je tedy z hlediska LGBT+ inkluze poměrně daleko. Accenture má ošetřený zákaz diskriminace na základě sexuální orientace i genderové identity, zákaz homo/transfobního obtěžování i projevů hetero/cisnormativity a postup, jak dávat o případných incidentech vědět.

LGBT+ zaměstnanci*kyně mají srovnatelné benefity s ostatními. V této oblasti zejména oceňujeme rozšíření definice oprávněných osob z registrovaných partnerů na jakékoliv spolu žijící partnery. Zaměstnanci*kyně společnosti Accenture procházející tranzicí se nemusí bát zhoršení pracovních podmínek. Accenture při náboru vyhledává i LGBT+ talenty a také umožňuje zaměstnancům*kyním, aby se v rámci vnitřních systémů mohli sebeidentifikovat jako LGBT+ osoba. Má zpracované vzdělávání zaměřené na témata diverzity a vnitřní LGBT+ vnitřní zaměstnaneckou skupinu.

Bronze: Microsoft

Společnost Microsoft dosáhla 72 %, je tedy v oblasti LGBT+ rovnosti poměrně daleko. Microsoft má ošetřen zákaz diskriminace na základě sexuální orientace i genderové identity, zákaz homo/transfobního obtěžování i nepříjemných projevů hetero/cisnormativity včetně postupu, jak dát o případných incidentech vědět.

LGBT+ zaměstnanci*kyně mají srovnatelné benefity s ostatními. Zaměstnanci*kyně procházející tranzicí se nemusí bát zhoršení pracovních podmínek a oceňujeme používání aktuální terminologie. Microsoft také umožňuje zaměstnancům*kyním, aby se v rámci vnitřních systémů mohli sebeidentifikovat jako LGBT+ osoba. Má zpracované vzdělávání zaměřené i na témata diverzity. Oceňujeme mimo jiného zařazení bloků zaměřených na diskriminační chování a předsudky, které si nemusíme vyloženě uvědomovat, nebo téma mikroagresí. Pozitivní je, že vedení, a i společnost jako taková se aktivně angažuje v podpoře LGBT+ aktivit a aktivně podporuje změnu klimatu pro LGBT+ osoby v české společnosti.

Employee Driven Initiatives: ČSOB

ČSOB získává cenu v této kategorii poprvé. Jejich vnitřní zaměstnanecká skupina vznikla teprve v roce 2019, a už během takto krátké doby se dokázala stát jedním z leaderů v prostředí českých firem. Porota zejména ocenila její pozitivní vliv na změnu firemní kultury v aktivním přístupu k LGBT+ rovnosti na pracovišti a také fakt, že se skupina nevzdala svých ambiciózních cílů a dokázala jich dosáhnout i v období pandemie.

Skokan roku: Moneta Money Bank

Společnost Moneta Money Bank se tématem LGBT+ rovnosti na pracovišti začala zabývat teprve nedávno, a to v roce 2020. I za tak krátkou dobu dokázala udělat obrovský krok kupředu, přistoupila k Pride Business Foru a začala narovnávat zaměstnanecké benefity. To vše je možné pouze díky jedinečné spolupráci mezi LGBT+ leadem, HR ředitelkou skupiny a osobní angažovaností CEO společnosti. Díky této synergii dnes Moneta Money Bank získává cenu skokan roku 2020.

Pride Business Forum Heroes 2021 Awards

Pride Business Forum Heroes oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací / firem, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT+ zaměstnance/kyně, ve svých organizacích / firmách, nebo se proaktivně zasazují o zlepšení postavení LGBT+ osob ve společnosti.

Zdeněk Hřib

Zdeněk Hřib podporoval LGBT+ rovnost ještě před zvolení do funkce primátora hl. m. Prahy. Po svém zvolení v tom aktivně pokračuje, a to i přes místy hlasitý odbor některých politických kolegů a kolegyň. Za jeho vedení radnice poprvé vyvěsila duhovou vlajku, a to v průběhu konání festivalu Prague Pride. Město také přistoupilo k iniciativě Fast Track Cities, která má za cíl omezit šíření viru HIV. Město poskytlo prostory pro první LGBT+ komunitní centru v Praze. Zdeněk Hřib byl prvním primátorem, který se připojil k podpoře Jsme fér. Veřejně se zavázal, že bude aktivně prosazovat rovnost LGBT+ zaměstnanců pražského magistrátu.

Roman Knap

Šéf České pošty se poprvé setkal s Pride Business Forem a principy LGBT+ rovnosti v SAP, kde společnost v roce 2017 podepsala Pride Business Forum Memorandum. Tyto hodnoty si přenesl i do vedení státního podniku Česká pošta. Roman Knap jménem České pošty podepsal memorandum na začátku roku 2021. Česká pošta se tak stala prvním státním podnikem, který se zasazuje o rovné podmínky pro všech svých 28 000 zaměstnanců*kyň, včetně těch LGBT+. Díky jeho odhodlání a leadershipu se Česká pošta mění v podnik přátelský k LGBT+ osobám a jde tak příkladem ostatním státním podnikům.

Dagmar Kuchtová

Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy se dlouhodobě aktivně zasazuje o prosazování LGBT+ rovnosti na pracovišti mezi členskými firmami Svazu. Díky její aktivitě Svaz ve svém programovém prohlášení otevřeně podporuje aktivity související s rovnosti pohlaví a diverzitou. Dagmar Kuchtová se účastnila schůzky business leaderů s premiérem Andrejem Babišem na podporu manželství pro všechny a je signatářkou dopisů pro politické leadery v této věci. Dagmar Kuchtová je iniciátorkou změn v oblasti LGBT+ rovnosti ve Svazu průmyslu a dopravy.

Alena Sochorová

Alena Sochorová působí v nejvyšším vedení společnosti Microsoft od roku 2019. V roli Divesity & Inclusion Champ aktivně podporuje LGBT+ rovnost uvnitř i navenek. Díky ní Microsoft připojil svůj podpis pod dopisy na podporu manželství pro všechny adresovaným premiérovi a dalším politikům.

Alena Sochorová iniciovala v loňském roce dopis zástupců Pride Business Fora Vladimíru Dlouhému, předsedovi Hospodářské Komory, s nabídkou spolupráce v oblasti LGBT+ rovnosti. Díky své dlouholeté zkušenosti a leadershipu Alena Sochorová radí ostatním firmám, jak začít s LGBT+ rovnosti na pracovišti. 

Richard Stonavský

Richard působí ve Vodafone Česká republika jako Exco Commitee sponzor pro oblast LGBT+ rovnosti.  V rámci zaměstnaneckých aktivit otevírá otázky, jak ještě více otevřít téma rovnosti vůči LGBT+ na pracovišti i mimo něj. Uvnitř firmy i externě vysvětluje, proč je důležité vytvářet pracovní prostředí, které bude otevřené a pro všechny. Osobně se zasazuje o LGBT+ rovnost nejen na pracovišti, ale také ve společnosti. Richard je role model, který je v tak významné exekutivní pozici otevřeně gay.

Cena předsedy Pride Business Forum

Od roku 2021 Christian Schwenke, předseda Pride Business Forum, oceňuje, osobnost ze světa businessu, která osobně přispěla ke změně firemní kultury ve prospěch LGBT+ zaměstnanců a zaměstnankyň. 

Tomáš Spurný

CEO Moneta Money Bank Tomáš Spurný dokázal svým leadershipem a osobním nasazením i v krátkém časovém horizontu a během pandemie změnit přístup a kulturu banky. Dovedl ji ke změnám, díky kterým zde vzniklo lepší pracovní prostředí pro LGBT+ lidi. Český bankovní sektor výrazně pokulhává v podpoře LGBT+ rovnosti na pracovišti, a to nejen v porovnání se světem, ale také v porovnání s ostatními sektory na českém trhu. Tomáš Spurný jde proti proudu, protože věří, že si LGBT+ lidi zaslouží rovné zacházení, a to obecně, nejen v práci. Je trendsetterem ve svém odvětví, a proto se předseda Pride Business Fora Christian Schwenke rozhodl svou osobní cenu udělit právě jemu.