Zpět
World AIDS Day 2019
2. prosince 2019 | December 2, 2019

U příležitosti Světového dne boje proti AIDS jsme se sešli s partnery i veřejností v Hilton Old Town, debatovali jsme o situaci HIV+ osob a lidí s AIDS v Česku a na českých pracovištích, a poté jsme pořádali veřejné promítání dokumentu 5B.

On World AIDS Day, we met at Hilton Old Town and discussed the situation of HIV+ people and people with AIDS in the Czech Republic and Czech workplaces. Then we held a public screening of a documentary 5B.

Autor fotografií: Michaela Adlerová
Konference 10 let zmenVýroční konference
Pride Business Forum

23/10/2020 10:00 - 12:00
Zapojte se do diskuze mezi business lídry a opinionmakery o vytváření inkluzivního pracovního prostředí, ve kterém se každý může cítit být sám sebou. Z důvodu pandemie COVID 19, bude konference v letošním roce virtuální.