Staňte se členem

“Despite the costs of providing equal right to LGBT employees, the benefits in terms of motivation, access to a more educated talent pool, creativity, retention and loyalty are far superior.”
Global equity research shows a basket of 270 companies LGBT employees outperforms other stock indices. In this report, Credit Suisse seeks to further their research into the impact of diversity on corporate performance.

LGBT: The value of diversity available here.

“Open For Business is a response by a number of leading global businesses to the growing backlash against LGBT+ inclusion in many parts of the world.”​
Open For Business published two comprehensive reports in 2015 and 2018 about the economic and business case for LGBT+ inclusion in the workplace. The reports strengthen the case of LGBT+ rights as an economic issue, as well as a human rights issue.

Full 2018 Report and Highlights available here.

Open For Business, koalice vedoucích mezinárodních společností pracující na rozšíření inkluze LGBT osob, vydala zprávu o České republice o „ekonomickém a obchodním“ dopadu pro všechny páry bez ohledu na jejich sexuální orientaci a jejich právu na manželství a adopci dětí. Společnosti podporující začlenění LGBT+ lidí efektivněji získávají a udržují kvalifikované pracovníky. Signalizace otevřenosti prostřednictvím práva uzavírat sňatky by mohla hrát významnou roli při překlenování nedostatků v oblasti kvalifikovanosti pracovních sil. Diskriminace LGBT lidí stojí Českou republiku 0,1 až 0,7 % HDP každý rok.

Odkaz na studii

Komparativní průzkum veřejného mínění provedený agenturou Median pro Jsme fér o postojích české veřejnosti k LGBT lidem. Zprává srovnává postoje z roku 2018 a 2019. V roce 2019 82 % čechům a češkám nevadí gay nebo lesba jako kolega v zaměstnání, což je zlepšení o 3 % v porovnání s 2018.

Zobrazit celý průzkum

Mezinárodní srovnání realizované organizací Out Now pro Vodafone v roce 2018. Českými partnery byli Prague Pride a Business pro Společnost. Průzkum šetřil chování LGBT+ lidí v jejich prvním zaměstnání. V ČR 47% mladých lidí, kteří ve škole byli otevření se svojí odlišnou sexuální orientaci či genderovou identitou, ve svém prvním zaměstnání šlo “zpět do skříně” čili opět svojí odlišnost začali skrývat.

Odkaz na studii

Česku přibývá firem, které veřejně propagují nejen své výrobky, ale i hodnoty, ke kterým se hlásí. Například na seznamu aktivistické organizace Jsme fér je už 64 společností, které podporují manželství homosexuálů.
Největší průzkum diskriminace LGBT+ osob v Česku zrealizovala kancelář Veřejného ochránce práv ve spolupráci s Prague Pride a Queer Geography v roce 2019. Část studie se také zabývá diskriminaci LGBT+ osob na pracovišti. 51% LGBT+ lidí v ČR stále není na pracovišti sama sebou a nejsou mezi svými kolegy a kolegyněmi vyoutováni. Důvody jsou různé – bojí se zhoršení pracovního prostředí, zhoršení vztahů na pracovišti nebo zbrzdění kariérního postupu. Zároveň tři čtvrtiny respondentů a respondentek by uvítali, kdyby jejich zaměstnavatel byl aktivní v oblasti prosazování LGBT+ rovnosti na pracovišti. 
Veřejná ochránkyně práv přidala k výzkumné zprávě sérii doporučení pro zaměstnavatelé nad 250 osob, co by měli udělat v této oblasti.

Odkaz na studii (PDF)