Staňte se členem

Témata rovnosti na trhu práce a v samot­ném zaměstnání české firmy z velké části zatím míjí. Požadavky plynoucí z principů ESG však zaměstnavatele nutí věnovat jim zvýšenou pozornost. 

únor 2023, týdeník Ekonom