10. výroční konference Pride Business Forum "Deset let změn"

23/10/2020

Zapojte se do diskuze mezi business lídry a opinionmakery o vytváření inkluzivního pracovního prostředí, ve kterém se každý může cítit být sám sebou. Pandemie COVID 19 ovlivnila i podobu 10. ročníku konference a přesunula jej do online prostoru. Konferenční poplatek bude použit pro charitativní účely na podporu duhových aktivit spolku ŽIVOT 90 pracujícího se seniory.

Online platby budou spuštěné během několika dnů.
Příspěvek na charitu v dobrovolné výši 100 – 500 Kč

Kategorie:

Popis

Virtuální konference Business Pride Business Forum 2020 se podívá z perspektivy posledních deseti let na to jak se změnila situace LGBT osob na českém pracovišti a jaké jsou nové výzvy v této oblasti zejména ve světle světové pandemie COVID 19 a nastupující ekonomické krize. Se zahraničními experty se podíváme na globální trendy a vývoj v oblasti ochrany LGBT před diskriminací. S českými business lídry se podíváme na českou realitu.

Pandemie COVID 19 ovlivnila i podobu 10. ročníku konference a přesunula jej do online prostoru. Konferenční poplatek bude použit pro charitativní účely na podporu duhových aktivit spolku ŽIVOT 90 pracujícího se seniory.

Virtuální konferencí nás provede Adéla Horáková, advokátka, bývalá manažerka diverzity v Dentons. Jedním z hlavních řečníků bude Victor Madrigal-Borloz, zmocněnec OSN na ochranu před násilím a diskriminací na základě sexuální orientace a genderové identity. V rámci konference uslyšíme příběhy coming outu LGBT lidí na českém pracovišti. Do panelů ve virtuálním studiu zasednou zástupci a zástupkyně předních českých firem. Konference bude v anglickém jazyce.

 

Program

10:00 – 10:05 | Zahájení

10 let LGBT diversity na (českém) pracovišti

10:05 – 10:10 | KEYNOTE

Globální trendy a vývoj při zavádění principů LGBT diverzity na pracovišti

10:10 – 10:15 | KEYNOTE

Bariéry zavádění principů LGBT diverzity na českém pracovišti

10:15 – 10:35 | VIRTUÁLNÍ PANEL

— Zástupci českého businessu diskutují o realitě a praxi na českém pracovišti.
— Bariéry života LGBT lidí

10:40 – 10:45 | KEYNOTE

Situace LGBT lidí ve světě

10:44 – 11:00 | PRIDE VOICES

Hlasy lidí o coming outu na českém pracovišti

11:00 – 11:20 | VIRTUÁLNÍ PANEL

— Coming out na českém pracovišti
— Proč je důležitá diverzita na pracovišti v období ekonomické krize?

11:25 – 11:30 | KEYNOTE

Konsekvence pandemie COVID 19 a ekonomické krize na české pracoviště

11:30 – 11:50 | VIRTUÁLNÍ PANEL

— Zástupci českých firem, které v posledním roce přistoupili k Pride Business Forum budou diskutovat proč je pro ně v tomto období důležitý důraz na LGBT diverzitu.

11:50 – 12:00 | SHRNUTÍ

Detaily

Victor Madrigal-Borloz

Hlavní řečník konference

Victor Madrigal-Borloz

Nezávislý odborník OSN na ochranu proti násilí a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity.
Victor je kostarický právník je vedoucím hostujícím výzkumným pracovníkem v Harvardské právnické fakultě, programu lidských práv. Do června 2019 působil jako generální tajemník Mezinárodní rady pro rehabilitaci obětí mučení (IRCT), globální sítě více než 150 rehabilitačních center s vizí plného užívání práva na rehabilitaci pro všechny oběti mučení a špatného zacházení. V letech 2013 až 2016 byl členem Podvýboru OSN pro předcházení mučení a v rámci této funkce byl zpravodajem pro odvetná opatření a dohlížel na návrh politiky proti mučení a špatnému zacházení s LGBTI osobami. Předtím vedl práce na mnoha případech, zprávách a svědectvích jako vedoucí soudních sporů a vedoucí kanceláře v Meziamerické komisi pro lidská práva a pracoval také v Dánském institutu pro lidská práva a pro Meziamerický soud pro lidská práva.
Victor je zakládajícím členem Kostarické asociace mezinárodního práva (ACODI), zakládajícím členem správní rady Mezinárodního střediska pro spravedlnost (IJRC) a zakládajícím členem správní rady Synergia-IDH.

Adéla Horáková

Moderátorka konference

Adéla Horáková

Adéla Horáková boří trochu stereotypy. Je komerční advokátka, která pracovala na největších transakcích v zemi pro velké firmy. Zároveň je občanská lobbistka, která brání ty, které mají v naší společnosti nerovné postavení. Vystudovala právo v Brně (2004), Erasmus strávila na univerzitě v Británii. Doktorský titul z práva získala na Karlově Univerzitě v Praze (2011). Kariéru započala stáží v Evropské komisi v Bruselu na generálním direktorátu "Podnikání". Následovala stáž v bruselské kanceláři německé advokátní kanceláři Kuhbier, kde se zabývala nelegálními státními podporami. Protože se chtěla stát advokátkou, zamířila zpět do Prahy. Následovalo 11 let ve velkých mezinárodních advokátních kancelářích. Nejdříve Clifford Chance, pak francouzská firma Gide Loyrette Nouel a nakonec největší advokátní kancelář na světě Dentons. Z pozice koncipientky se vypracovala na úroveň Senior Associate. Advokátní zkoušky složila úspěšně v roce 2010. Vyzkoušela si mnoho oblastí práva, od finančního, korporátního až po nemovitosti. Pak ale chtěla změnu. Zůstala v Dentons, ale z advokátky přešla na pozici manažerky pro bono a diverzity. Měla na starosti 25 kancelářích ve 20 zemích po celé Evropě. A vedla s nimi debaty o tom, co je to diverzita a inkluze, proč je to pro společnost dobré a jak toho dosáhnout. Zároveň začala působit jako dobrovolnice v české LGBT organizaci PROUD. Zpočátku jako právní poradce, později byla zvolena do výkonné rady. Byla jednou z těch, které v Čechách stály u počátků iniciativy Jsme fér. Ta má za cíl rovné a svobodné manželství pro všechny, bez ohledu na to, koho milují. Adéla se ve Jsme fér věnuje primárně lobbyingu, komunikaci a zastupování iniciativy na veřejnost. Adéla hovoří anglicky a francouzsky.

 

Další informace

Date: 23/10/2020

Start time: 10:00 CEST

End time: 12:00 CEST

Venue: Online - odkaz bude zaslán registrovaným účastnicím a účastníkům

Email: info@pridebusinessforum.com
Konference 10 let zmenVýroční konference
Pride Business Forum

23/10/2020 10:00 - 12:00
Zapojte se do diskuze mezi business lídry a opinionmakery o vytváření inkluzivního pracovního prostředí, ve kterém se každý může cítit být sám sebou. Z důvodu pandemie COVID 19, bude konference v letošním roce virtuální.