Staňte se členem

Vstup ZDARMA

LGBT+ ve veřejném sektoru vítáni | Online Workshop

15/01/2021 | 13:00

Více než 50% LGBT+ lidí na českém pracovišti svoji odlišnou sexuální orientaci či genderovou identitu skrývá vždy nebo velmi často, 11% LGBT+ lidí se cítilo být na pracovišti diskriminováno v posledních pěti letech a 49% mladých lidí “jde zpět do skříně” ve svém prvním zaměstnání.

 

Kategorie: Štítek:

Popis

Sledujte záznam webináře:

Ač zatím nemáme konkrétní čísla, předpokládáme, že situace v českém veřejném sektoru je v této oblasti horší než v sektoru soukromém. A přitom příklady z jiných zemí ukazují, že tomu tak být nemusí a instituce státní či veřejné správy jsou často pionýry v nastavování pracovních podmínek přátelských k LGBT+ lidem. Z tohoto důvodu jsme se ve spolupráci s British Council rozhodli uspořádat první video konferenci na toto téma v českém prostředí, která doufejme odstartuje konverzaci o pozici LGBT+ lidí na pracovišti v české veřejné správě.

Cílem webináře bylo přiblížit dobrou praxi z Velké Británie a následně v panelové diskuzi s představitelkami a představiteli veřejné správy diskutovat o situaci v českém veřejném sektoru a možnosti převzetí elementů této dobré praxe do našeho prostředí.

Financováno z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014-2020).

 

Detaily

Stephen Frost

Hlavní řečník

 

Je generálním ředitelem a zakladatelem Frost Included. Stephen je globálně uznávaným odborníkem na diverzitu, začleňování a leadership.

Společnost Frost Included založil v roce 2012 a se svým týmem pracuje s klienty na zapojení inkluzivního leadershipu do procesu rozhodování. Svou kariéru začal v reklamě, kde pracoval na kampaních zvyšujících povědomí o zdravotním postižení a HIV. V letech 2004–2007 založil a vedl tým pro rozmanitost na pracovištích v organizaci Stonewall, kde se věnoval programu rozmanitosti, jenž byl s více než 600 členy největší svého druhu na světě, představil první příručku pro nábor LGBT zaměstnanců ve Velké Británii, založil Stonewall Leadership Programme a vyvinul Index rovnosti na pracovišti, který se stal u většiny předních zaměstnavatelů standardem.

V letech 2007–2012 navrhl, vedl a realizoval programy inkluze pro londýnské olympijské a paralympijské hry, v nichž dohlížel na rozmanitost skupiny 200 000 lidí v projektu s náklady ve výši 2 miliard USD a 57 různými funkcemi, a to v programu s 11 miliony prodaných lístků; také řešil přístupnost 134 různých míst, kde se hry odehrávaly. V letech 2014–2015 pracoval v KPMG jako ředitel pro rozmanitost a inkluzi. Studoval v Hertford College na Oxfordu a v rámci Fulbrightova stipendia na Harvardu.

V roce 2010 mu byla udělena cena Petera Robertsona za propagaci rovnosti a rozmanitosti, v roce 2011 jej Světové ekonomické fórum označilo za jednoho z mladých globálních lídrů a v nedávné době byl vyhlášen jedním z předních 100 vlivných LGBT osob ve Velké Británii. Vyučuje kurzy inkluzivního leadershipu na Harvard Business School, Singapore Management University a Sciences Po ve Francii. Je poradcem britské vlády a programu diverzity a inkluze v KPMG.

 

Zdeněk Hřib

Panelista

 

Zdeněk Hřib vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, byl ředitelem Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Byl členem několika pracovních skupin k tématům informatiky, kvality a efektivity služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. Dále se zabývá návrhy a realizací rozsáhlých informačních systémů. V roce 2018 byl jako lídr Pirátů v komunálních volbách zvolen do zastupitelstva hl. m. Prahy  a 15. listopadu 2018 byl zvolen za primátora hl. m. Prahy. Jako primátor má na starosti mimo jiné oblast informatiky, bezpečnosti, evropských fondů a zahraničních vztahů.

 

 

Hana Továrková

Panelistka

 

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu. Vystudovala studijní obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a studijní obor Podnikové finance na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně.

Od roku 2009 působila jako advokát ve společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář. Také byla členkou představenstva a předsedkyní Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory České republiky.

Dlouhodobě se zasazuje o rozvoj telekomunikačního sektoru, a to ať už prosazováním legislativy usnadňující výstavbu, tak i snahou o aktivní čerpání dotačních titulů. Zasloužila se rovněž o sjednocování názorů asociací a subjektů působících na trhu elektronických komunikací, pod patronací Platformy pro rozvoj vysokorychlostního internetu, které už více než čtyři roky předsedá.

V listopadu 2019 byla vládou jmenována do funkce členky Rady na období 5 let. V lednu 2020 byla vládou jmenována do funkce předsedkyně Rady.

 

Lukáš Dirga

Panelista

 

Lukáš Dirga vystudoval obor sociologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současné době působí jako odborný asistent na Katedře sociologie Západočeské univerzity v Plzni, kde se věnuje výzkumné činnosti na poli penitenciární sociologie (sociologii vězeňství). Zároveň působí jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu spravedlnosti, kde se věnuje zejména koordinaci resortního výzkumu. Dlouhodobě se věnuje otázkám (nejen) českého vězeňství a své poznatky prezentuje v tuzemských i zahraničních periodicích.

 

Tünde Bartha

Panelistka

 

Tünde Bartha působí od roku 2017 v čele kabinetu předsedy vlády ČR, od roku 2018 zastává současně funkci vedoucího Úřadu vlády ČR.

Rodačka z převážně maďarský mluvícího Královského Ghlmce na východním Slovensku vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a má české občanství. Působila ve firmách v oblasti cestovního ruchu, start-upů a investičního poradenství. V letech 2015-2017 byla ředitelkou Kabinetu ministra financí.

Tünde Bartha je teprve druhou ženou na postu vedoucího Úřadu vlády ČR po roce 1989, na této pozici se před ní vystřídalo již osmnáct úředníků. V rámci své funkce se snaží o otevření úřadu směrem k veřejnosti a zvýšení efektivity cestou digitalizace. Během jejího působení, v červnu 2020, byla dokončena zatím největší investiční akce v novodobých dějinách Úřadu vlády ČR za více než 300 mil. Kč. Zajímá se rovněž o průběžné zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců Úřadu vlády ČR a podporu jejich zdravého stravování.

 

Jana Vychroňová

Panelistka

 

Jana Vychroňová se oblasti Diverzity & Inclusion věnuje od roku 2014. Společnost Vodafone se v uplynulých letech stala vzorem ostatním právě v oblasti LGBT+ pro široký záběr interních a externích aktivit a je zároveň hrdým držitelem řady ocenění.

 

Czeslaw Walek

Moderátor

 

Czeslaw vystudoval právo na fakultách Jagellonské a Středoevropské univerzity. Pracoval ve vládním i nevládním sektoru. Jakožto náměstek českého Ministra pro lidská práva měl na starosti vytváření, přijímání a provádění vnitrostátních politik v oblasti ochrany lidských práv. Od roku 2001 je předsedou spolku Prague Pride, přední LGBT+ organizace v České republice. Do roku 2015 působil jako výkonný ředitel festivalu Prague Pride a učinil z něj největší Pride festival v postkomunistických zemích.

V roce 2016 byl v rámci Fulbrightova stipendia členem neziskové organizace Out & Equal Workplace Advocates, kde měl na starosti vytvoření a implementaci globálního programu organizace. Po návratu do Prahy se začal věnovat vedení kampaně za rovné manželství v České republice a koordinaci Pride Business Fora – iniciativy pro rovnost LGBT+ zaměstnanců na pracovišti v České republice. V roce 2011 obdržel Cenu lidských práv Alice Garrigue Masarykové za svou oddanost v oblasti prosazování lidských práv.

 

Marta Brichová

Moderátorka

 

Marta Brichová pracuje v British Council od roku 2008, z toho posledních 10 let jako projektová/programová manažerka pro oblast vzdělávání a angličtiny. V pražské kanceláři, kde působila do ledna 2020, stejně jako v cardifské pobočce, v níž pracuje nyní, je aktivní členkou pracovní skupiny pro rovné příležitosti, diverzitu a inkluzi.

 

 

Další informace:

Date: 15/01/2021

Start time: 13:00 CEST

End time: 14:30 CEST