Staňte se členem

Vstup ZDARMA

Online Workshop: Zaměřeno na coming out na pracovišti

01/02/2022 | 16:00

V rámci tohoto online setkání budeme diskutovat o tom, co je to tzv. menšinový stres, proč je coming out náročný proces a jak lze LGBT+ lidem pomoci být sami sebou, například prostřednictvím aktivit LGBT+ zaměstnaneckých skupin.

 

Popis

Podle profesora Flegra z Karlovy Univerzity je 6–10 % dospělých Čechů a Češek neheterosexuální orientace. Tato část společnosti i nadále čelí předsudkům a diskriminaci na základě odlišné orientace nebo identity. Z coming outu se stává dlouhodobý proces, v rámci kterého LGBT+ lidé zvažují, ve kterých kolektivech a do jaké míry se outovat. Pracoviště bývají považována za nejvíce choulostivá a riziková místa ke coming outu – studie ukazují, že se LGBT+ lidé nejvíce obávají reakce kolegů a zhoršení pracovních podmínek.

V rámci tohoto setkání budeme diskutovat o tom, co je to tzv. menšinový stres, proč je coming out náročný proces a jak lze LGBT+ lidem pomoci být sami sebou, například prostřednictvím aktivit LGBT+ zaměstnaneckých skupin.

 

Kdy: 1. Února 2022, 16:00 – 17:00 na platformě ZOOM

Jazyk: angličtina

Řečníci a řečnice: Michal Pitoňák, Irena Smetáčková, Václav Horecký, Kook Law

 

Financovaném z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014 – 2020)

Detaily

Michal Pitoňák

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. je absolventem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oborů biologie (Bc., Mgr.), geografie (Bc., Mgr.), sociální geografie a regionální rozvoj (RNDr., Ph.D.). Ve své disertační práci v české geografii poprvé otevřel interdisciplinární problematiku tzv. geografií sexualit, v jejichž rámci studoval především tzv. společenskou heteronormativitu a její vliv na sociální organizaci a kvalitu života ne-heterosexuálních lidí v Česku. V průběhu dalšího prohlubování zájmu o tuto výzkumnou oblast se dr. Pitoňák zabýval tématy jako jsou časoprostorové vyjednávání ne-heterosexuálních identit; homofobie ve školách; queer teorie; teorie menšinového stresu a jeho dopady na duševní zdraví ne-heterosexuálů; sociální epidemiologie HIV/AIDS; destigmatizace a LGBTQ psychologie, které souhrnně v současnosti rozvíjí v rámci tzv. syndemické teorie, jež je holistickým biopsychosociálním přístupem s potenciálem dosažení transdisciplinárního poznání.

 

 

Irena Smetáčková

Vystudovala obor psychologie a pedagogiku a obor sociologie. Působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně. Věnuje se dvěma oblastem – první se týká škol, učitelského stresu a komunikace ve výuce; druhá vývoje genderové identity a sexuální orientace u dětí a dospívajících. Před pěti lety se podílela na vzniku online poradny Sbarvouven.cz, kde do současnosti působí jako odborná garantka. S tématy LGBT+ coming outu se tedy setkává na denní bázi. Věří, že přijetím a sebepřijetím LGBT+ lidí všichni získáváme. V rodinách se může jednat o těžký okamžik – je to ale zároveň šance, aby se vztahy mezi rodiči a dětmi staly lepší.

 

 

Václav Horecký

Václav Horecký je specialista jazykové přípravy ve firmě ŠKODA AUTO. Spolu se svými kolegy pomáhá zajistit zaměstnancům ŠKODA AUTO výuku v jazykových kurzech. Řadu let se věnoval výuce anglického jazyka v soukromém sektoru a vedl pobočku jazykové školy v Mladé Boleslavi. Ve svém volném čase se věnuje především studiu osobnostního rozvoje a emoční inteligenci. 

V rámci besedy popíše svou roli v projektu Sbarvouven.cz, kde působí jako mentor. Svoji zkušenost, kterou do poradny přináší, čerpá ze své osobní a církevní minulosti, kde působil jako duchovní. Projekt Sbarvouven.cz pomáhá LGBT+ lidem překročit těžké období jejich života, kdy nemají oporu ve svém okolí a mohou řešit např. téma coming-outu, šikany, sebepřijetí a další.

 

 

Kook Law

Kook nastoupil do SAP v roce 2017 jako stážista a rychle přešel do role Employee Experience Specialist. Jeho práce se točí kolem nejdůležitějšího prvku síly společnosti – lidí. Jeho posláním je pomoci organizaci vytvořit pracovní prostor, který zaměstnanci chtějí, a kulturu, které mohou být součástí a prosperovat, se zaměřením na diverzitu a začlenění.

Je také součástí vedoucího týmu Pride in SAP in Czech Republic, skupiny zaměstnanců, která poskytuje bezpečný prostor pro LGBT+ lidi, je platformou pro zapojení a zároveň zajišťuje, aby se každý cítil vítán a zmocněn, bez ohledu na pohlaví, orientaci, rasu, kulturu, věk nebo schopnosti.

Kook je původem z Panamy a momentálně žije v Praze. Miluje zahradničení a má vášeň pro vaření.

 

 

Date: 01/02/2022

Start time: 16:00 CEST

End time: 17:00 CEST