Staňte se členem

Vstup ZDARMA

2. sympozium “LGBT+ lidé ve veřejném sektoru vítáni”

17/05/2022 | 13:00

Rezidence primátora Hl. města Praha

Ze zahraničí víme, že instituce státní či veřejné správy mohou být vzory v nastavování pracovních podmínek tak, aby byly přátelské k LGBT+ lidem. Jenže v Česku nám to zatím nejde. Přijďte zjistit, jak být přátelštější k LGBT+ lidem, kterých je dle vědeckých odhadů v naší společnosti až jeden milion. Získejte spokojené zaměstnance a zaměstnankyně – jen ti totiž podávají 100% pracovní výkon a jsou ke svému zaměstnavateli loajální.

Kategorie: Štítek:

Popis

Český byznys a organizace se za podpory Pride Business Fora již 12 let věnují zlepšování podmínek pro LGBT+ lidi  a jejich rovnosti na pracovišti. Situace v českém veřejném sektoru je v této oblasti výrazně horší než v sektoru soukromém. Přitom příklady z jiných zemí ukazují, že tomu tak být nemusí a instituce státní či veřejné správy jsou často vzory v nastavování pracovních podmínek přátelských k LGBT+ lidem. 

Podle vědeckých odhadů je v naší společnosti až jeden milion LGBT+ lidí. Situace na českém pracovišti není ideální – více jak 50 % LGBT+ lidí na českém pracovišti svoji odlišnou sexuální orientaci či genderovou identitu skrývá vždy nebo velmi často. 

  • 11 % LGBT+ lidí se cítilo být na pracovišti diskriminováno v posledních pěti letech.
  • 49 % mladých lidí jde “zpět do skříně” ve svém prvním zaměstnání (rozhodnou se skrýt svoji odlišnou sexuální orientaci či genderovou identitu, ačkoliv to před tím nedělali). 

 

To velmi negativně ovlivňuje fungování společností a organizací, jejich obchodní výsledky a dopad na společnost, a v neposlední řadě spokojenost a výkon pracovníků a pracovnic v zaměstnání. Platforma Pride Business Forum pracuje se zaměstnavateli na změně pracovního prostředí tak, aby se všichni zaměstnanci a zaměstnankyně cítili v pracovním prostředí dobře. To samozřejmě přináší výhody zejména zaměstnavateli – spokojený zaměstnanec a zaměstnankyně vydává 100% pracovní výkon a je vůči svému zaměstnavateli loajální. 

REALITA VE VEŘEJNÉM SEKTORU?

Nejčastěji se s diskriminací nebo obtěžováním z důvodu sexuální orientace v zaměstnání setkali lidé pracující v ozbrojených složkách (44 %). Z průzkumů také vyplývá, že nejméně otevření jsou LGBT+ lidé v otázce své vztahové orientace před kolegy/němi právě ve veřejném sektoru – ve školství, justici a státní správě.

 

Veřejná správa má povinnost předcházet diskriminaci na pracovišti. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli v rámci platformy téma rovnosti LGBT+ lidí na pracovištích ve veřejném sektoru otevřít. Letošní, druhý ročník symposia, se bude konat u příležitosti mezinárodního dne boje s homofobii, transfobii a bifobií pod záštitou primátora hl.m. Praha. 

 

PROČ SE ZÚČASTNIT SYMPOZIA O STÁTNÍ SPRÁVĚ?

  • Představíme čísla z průzkumu provedeného mezi LGBT+ lidmi pracujícími ve veřejném sektoru. 
  • Představíme také osobní příběhy těchto lidí.
  • Představíme “Desatero úřadu vstřícného k LGBT+ lidem”. Praktickou příručku, která představuje náměty jak by i u nás instituce veřejné správy mohly postupovat při zavádění diverzity a inkluze na pracovišti, aby se lidem i týmům na pracovišti pracovalo a žilo lépe. 
  • Podíváme na příklady dobré praxe ze zahraničí – jak instituce veřejné správy postupují v tomto tématu v jiných zemích, například v Německu, Holandsku a dalších zemích.
  • Probereme konkrétní doporučení pro instituce veřejné sféry. Co konkrétně by se v našem prostředí dalo dělat pro dlouhodobá zlepšení a pozitivní dopady na fungování ve státní správě.  

 

KOMU JE SYMPOZIUM URČENÉ?

Představeným, vedoucím pracovníkům a pracovnicím, zaměstnancům a zaměstnankyním veřejných institucí, zejména pak personálních oddělení státní správy: úřadů krajské samosprávy a úřadů veřejné správy.

 

Setkáním a odpolednem budou provázet moderátorky Ester Janečková a Lenka Králová

Vstup na sympozium je zdarma. Kapacita symposia je omezena, doporučujeme si zajistit vstupenky co nejdříve. Občerstvení bude zajištěno.

 

Program

13:00 | Zahájení
s moderátorkami Ester Janečkovou a Lenkou Královou

13:05 | Keynote Speaker
Vít Samek, místopředseda ČMKOS

13:25 | Data: LGBT+ ve veřejném sektoru
Michal Pitoňák představí výsledky výzkumu

13:35 | Panelová diskuze: Hlasy LGBT+ lidí pracujících ve veřejné sféře
David Pospíšil (MPSV)
Miroslav Luczka (MČ Praha 7)
Bára Soukupová (Magistrát hl.m. Prahy)
Anna Toušová (Policie ČR)

14:05 | Panelová diskuze: Zavádění LGBT+ rovnosti ve veřejných institucích a dobrá praxe
Sören Landmann, zmocněnec pro LGBT+ záležitosti města Mannheim
Svandís Anna Sigurðardóttir City of Reykjavík Human Rights and Democracy Office
Marijn Jansen, Dutch Government Pride group

14:45 | Přestávka

14:55 | Příručka Desatero vstřícného úřadu k LGBT+ lidem
představí Czeslaw Walek

15:05 | Panelová diskuze: LGBT+ vstřícný úřad k LGBT+ lidem – česká praxe
Petra Dederová (Magistrát hl.m. Prahy)
Milan Čigáš (Krajský úřad Středočeského kraje)
Jakub Machačka (Úřad vlády ČR)
Petr Jirman (MVČR)
Daniela Procházková (NÚKIB)

15:45 | Keynote speaker
Primátor hl.m. Prahy Zdeněk Hřib

15:55 | Závěr
s moderátorkami Ester Janečkovou a Lenkou Královou

16:00 | Networking

Detaily

Keynote Speaker

Vít Samek

JUDr., vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

 

 

 

Keynote Speaker

Zdeněk Hřib

Zdeněk Hřib vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, byl ředitelem Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Byl členem několika pracovních skupin k tématům informatiky, kvality a efektivity služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. Dále se zabývá návrhy a realizací rozsáhlých informačních systémů. V roce 2018 byl jako lídr Pirátů v komunálních volbách zvolen do zastupitelstva hl. m. Prahy  a 15. listopadu 2018 byl zvolen za primátora hl. m. Prahy. Jako primátor má na starosti mimo jiné oblast informatiky, bezpečnosti, evropských fondů a zahraničních vztahů.

 

 

Speaker

Michal Pitoňák

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. je absolventem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oborů biologie (Bc., Mgr.), geografie (Bc., Mgr.), sociální geografie a regionální rozvoj (RNDr., Ph.D.). Ve své disertační práci v české geografii poprvé otevřel interdisciplinární problematiku tzv. geografií sexualit, v jejichž rámci studoval především tzv. společenskou heteronormativitu a její vliv na sociální organizaci a kvalitu života ne-heterosexuálních lidí v Česku. V průběhu dalšího prohlubování zájmu o tuto výzkumnou oblast se dr. Pitoňák zabýval tématy jako jsou časoprostorové vyjednávání ne-heterosexuálních identit; homofobie ve školách; queer teorie; teorie menšinového stresu a jeho dopady na duševní zdraví ne-heterosexuálů; sociální epidemiologie HIV/AIDS; destigmatizace a LGBTQ psychologie, které souhrnně v současnosti rozvíjí v rámci tzv. syndemické teorie, jež je holistickým biopsychosociálním přístupem s potenciálem dosažení transdisciplinárního poznání.

 

 

Panelista

David Pospíšil

David Pospíšil se většinu svého profesního života zabýval sociální politikou, přednášel na stovkách odborných konferencích, kulatých stolech a také pravidelně publikuje. Vystudoval magisterské studium obor veřejná sociální politika na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Svoji profesi zahájil v roce 2005 v neziskové organizaci Dům světla – České společnosti AIDS pomoc, kde pracoval jako sociální pracovník a později i zástupce ředitele. V Domě světla nastavil poskytování sociálních služeb a také profesionalizoval dobrovolnický program. Po šesti letech začal pracovat na Krajském úřadě Středočeského kraje, kde měl mj. na starosti plánování rozvoje sociálních služeb.  Poté získal pozici na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), jako ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce a zástupce náměstkyně, kde pracoval 8 let. Na této pozici se zabýval mnoha oblastmi, např. byl jedním z hlavních autorů prvních konceptů sociálního bydlení, profesionalizace sociální práce a zdravotně-sociálního pomezí. Založil také první národní ocenění sociální práce Cena Gratias. Zabýval se i problematikou LGBT+, založil první odbornou skupinu na MPSV zástupců LGBT+ a zahájil přípravu standardizace péče o LGBT+ klienty v sociálních službách. Díky spolupráci se spolkem Prague Pride vznikly i publikace Sešívané rodiny: nový život zevnitř i zvenku, dva díly publikace Specifika sociální práce respektující genderovou, sexuální a vztahovou rozmanitost. V současné době vychovává se svým partnerem adoptovanou dceru, které jsou nyní 4 roky.

 

 

Panelista

Miroslav Luczka

PaedDr.  Miroslav Luczka je sociální pracovník, speciální pedagog  s dlouholetou praxí ve veřejném sektoru a správě, na vedoucích pozicích na ústředních orgánech státní správy, organizacích zřizovaných HMP, v současné době vedoucí  odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu Městské části Praha 7.

 

 

Panelistka

Bára Soukupová

Bára Soukupová je geoinformatička. Dětství prožila v České Třebové v Pardubickém kraji. Studovala na Přírodovědecké fakultě UK geografii a kartografii, aplikovanou geoinformatiku a učitelství geografie.

V minulosti působila jako specialistka na geografické informační systémy - několik let i na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde pomáhala mimo jiné s publikací pražských otevřených dat a analýzou prostorových dat při tvorbě Metropolitního plánu, pak v Českých Radiokomunikacích a Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. Má zkušenosti s prací ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru. Stojí za Mapou exekucí, projektem který ukázal fenomém exekucí v celé své šíři a spustil o tomto problému celospolečenskou diskuzi.

Bára je registrovanou příznivkyní Pirátů od roku 2013, do strany jsem vstoupila v roce 2016. Působila v Poslanecké sněmovně v rámci pirátského analytického týmu jako e-government specialistka.

Kromě map se zajímá i o územní plánování, urbanismus a veřejné prostory. Ve svém volném čase ráda cestuje a jezdí na kole. V poslední době je velmi činná aktivistka v oblasti práv trans* lidí.

Od roku 2021 je členkou republikového výboru Pirátské strany a místopředsedkyní KS Praha.

 

 

Panelistka

Anna Toušová

Jmenuji se Anna a brzy oslavím 35. narozeniny, miluji celou svou rodinu, protože mít členy rodiny za zády je pro mě základem života, po seznámení s mou partnerkou Petrou v roce 2015 jsem následně od ní 05.07.2018 dostala ten největší dar a to dceru Alexandru, kterou miluji, tak jak rodič může své dítě milovat. Vážím si svého povolání, jakožto policistky u Policie České republiky, kde jsem počátkem letošního května započala 15. rok služby. Přála bych si pro sebe životní jistotu v tom, aby mi bylo umožněno vzít si partnerku za manželku a současně se stát právoplatným rodičem naší dcery Alex a tím přijmout veškerá práva, ale i povinnosti.

 

 

Panelista

Sören Landmann

Sören Landmann je od roku 2015 LGBTI komisařem města Mannheim a zastupuje město v celosvětové síti Rainbow Cities Network, v jejímž představenstvu zastával do června roku 2021 roli tajemníka. Předtím studoval psychologii na univerzitě v Trevíru a po zastávkách ve Vídni a Edinburghu pracoval jako politický a tiskový referent pro Federal Association of Gay Leaders v Berlíně. Jako předseda sdružení Campaign against Homophobia Germany je iniciátorem celostátních kampaní, jako je německá kampaň za rovné manželství, iniciativa za změnu německého zákona na ochranu lidí na základě jejich sexuální orientace a genderové identity a nedávno Alliance Queer Emergency Aid Ukraine. Je také členem poradního sboru zaměstnavatelského ocenění PRIDE Champion a ambasadorem globálního vedení LGBTIQ networku RAHM pro metropolitní region Rýn-Neckar.

 

 

Panelistka

Svandís Anna Sigurðardóttir

Svandís Anna Sigurðardóttir je poradkyní pro LGBTIQ+ a genderovou rovnost na Úřadu pro lidská práva a demokracii v Reykjavíku, kde pracuje od roku 2017. Předtím zastávala různé pozice v oblasti rovnosti a ve své práci se vždy silně zaměřovala na rovnost LGBTIQ+ lidí. Svandís byla také sezónní vyučující na Islandské univerzitě, kde vedla úvodní kurz do queer studií. Ve své současné pozici pracuje na strategii města Reykjavík, implementaci nových projektů a také vzdělává personál, aby zlepšila postavení jak queer zaměstnanců a zaměstnankyň, tak i queer osob žijících v Reykjavíku.

 

 

Panelist

Marjin Jansen

Jsem Marijn Jansen, je mi 24 let a žiji v Nizozemsku, v Leidenu. Před 2 lety jsem začal pracovat pro nizozemskou vládu a zároveň jsem se stal členem správní rady nadace s názvem Dutch Government Pride, která se snaží spojovat všechny LGBT+ vládní networky. Nyní pracuji pro velkou společnost, kde mimo jiné zastupuji vedení DE&I pro Benelux, Španělsko a region Mena. V rámci své předchozí pozice ve vládě jsem byl svědkem toho, že se různé vlády ze všech sil snažily pozvednout diverzitu a inkluzi na vyšší úroveň. Během tohoto panelu vám ukážu několik příkladů, jak obce/provincie a stát řeší duhovou politiku.

 

 

Speaker

Czeslaw Walek

Czeslaw vystudoval právo na fakultách Jagellonské a Středoevropské univerzity. Pracoval ve vládním i nevládním sektoru. Jakožto náměstek českého Ministra pro lidská práva měl na starosti vytváření, přijímání a provádění vnitrostátních politik v oblasti ochrany lidských práv. Od roku 2001 je předsedou spolku Prague Pride, přední LGBT+ organizace v České republice. Do roku 2015 působil jako výkonný ředitel festivalu Prague Pride a učinil z něj největší Pride festival v postkomunistických zemích.

V roce 2016 byl v rámci Fulbrightova stipendia členem neziskové organizace Out & Equal Workplace Advocates, kde měl na starosti vytvoření a implementaci globálního programu organizace. Po návratu do Prahy se začal věnovat vedení kampaně za rovné manželství v České republice a koordinaci Pride Business Fora – iniciativy pro rovnost LGBT+ zaměstnanců na pracovišti v České republice. V roce 2011 obdržel Cenu lidských práv Alice Garrigue Masarykové za svou oddanost v oblasti prosazování lidských práv.

 

 

Panelistka

Petra Dederová

Ředitelka odboru personálního Magistrátu hlavního města Prahy. V oblasti řízení lidských zdrojů pracuje na Magistrátu hlavního města Prahy od roku 2007. Předtím působila v personální oblasti v soukromém sektoru v nadnárodní společnosti a její profesní praxe začala v prostředí advokacie.

 

 

Panelista

Milan Čigáš

Vystudoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor teologie.

V roce 1988 začal pracovat pro Arcibiskupství olomoucké a od roku 2001 pro Biskupství litoměřické. V roce 2001 byl jmenován administrátorem farnosti. Pracoval na koncepci rozvoje lidských zdrojů, interní a externí komunikace a na projektu Klobouk v Terezíně (Diecézní charita Litoměřice a Diakonie ČCE Litoměřice).

V roce 2010 nastoupil na pozici personálního manažera v tréninku ve společnosti Tesco Stores ČR, kde posléze postupoval na vyšší pozice. Od roku 2015 zastával pozici tajemníka Městského úřadu v Litoměřicích a od roku 2021 je vedoucím Odboru personálního Krajského úřadu Středočeského kraje.

Je členem akademického senátu Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně. Je zkušeným personalistou. Své zkušenosti předává a podporuje řadu starostů a starostek v rámci litoměřického a středočeského regionu.

Milan Čigáš je osobou se zdravotním znevýhodněním. V roce 2017 obdržel titul Zaměstnanec roku se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce, pořádané NFOZP za inovativní přístup ve veřejné a státní správě v oblasti péče o zaměstnance.

 

 

Panelista

Petr Jirman

Petr Jirman v letech 2005-2014 působil na mnoha pozicích na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci přípravy a realizace programů Operační program Životní prostředí 2007-2013 a Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Oba operační programy obsahovaly a zaměřovaly se na oblast rovných podmínek a jejich uplatňování v rámci realizace programů, vyhlašování výzev a realizaci jednotlivých projektů. Následně pracoval v Technologické agentuře České republiky jako vedoucí projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI. V roce 2017 působil jako vedoucí odboru projektové kanceláře ve Středočeském inovačním centru. Poté v letech 2019-2020 pracoval na Svazu měst a obcí jako expert při realizaci projektu Realizace projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City, který se v některých svých cílech zaměřoval na oblast vyrovnávání rovných příležitostí v obcích a městech. Od roku 2021 pracuje na Ministerstvu vnitra jako vedoucí oddělení analýz a inovací. Aktivity oddělení jsou zaměřeny na naplňování koncepce Klientsky orientované veřejné správy 2030. Společným jmenovatelem koncepce je celkové přiblížení veřejné správy klientu-občanovi.

 

 

Moderátorka

Ester Janečková

Ester Janečková působí od roku 2003 jako televizní moderátorka v České televizi. V současné době moderuje pořady Sama doma a Pošta pro tebe. 

V roce 2014 spáchal sebevraždu její synovec Filip Havlíček. Ve svém dopise na rozloučenou uvedl, že je gay a že nechce žít v homofobním světě. Ester se od té doby angažuje v lgbt+ komunitě, podílela se mimo jiné na vzniku poradny S barvou ven. V současné době působí jako její patronka. Starší sestrou Ester je psychiatrička Dagmar Křížková, která před třiceti lety založila sdružení věřících gayů a leseb Logos.

 

Moderátorka

Lenka Králová

Lenka Králová je softwarová vývojářka s bohatými zkušenostmi v oblasti marketingu. Je členkou výboru spolku Transparent, který se zasazuje o lepší život trans lidí v ČR. V roce 2020 založila na YouTube pořad V Tranzu, kde formou zábavné talkshow s hosty představuje veřejnosti každodenní život trans lidí v ČR a inspiruje lidi, kteří se k tranzici odhodlávají. Kromě svého pořadu se Lenka často vyjadřuje k trans tématům v médiích. 

Sama si svoji genderovou identitu naplno uvědomila v 37 letech a o rok později započala hormonální terapii. Svůj volný čas nejraději tráví se svým osmiletým synem, dále mezi její koníčky patří móda, tanec a klavírní improvizace, které občas uveřejňuje na sociálních sítích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 17/05/2022

Start time: 13:00 CEST

End time: 16:00 CEST

Venue: Rezidence primátora Hl. města Praha