Staňte se členem

Diverzita a inkluze zvyšuje zisky a výkonnost firem

"Delivering Through Diversity" je analýza zveřejněná společností McKinsey & Company v roce 2018, která zkoumá vztah mezi diverzitou a výkonností podniků. Analýza přináší závěry z globálního průzkumu více než 1 000 podniků v 12 zemích a různých odvětvích a zdůrazňuje významné výhody, které mohou rozmanité a inkluzivní pracoviště přinést podnikům.

Podle analýzy je pravděpodobnější, že v porovnání se svými konkurenty budou podniky s vyšším stupněm etnické a kulturní rozmanitosti ve svých pracovních silách vynikat svými finančními výsledky. Z analýzy vyplývá, že u podniků v horní čtvrtině etnické a kulturní rozmanitosti svých exekučních týmů je o 33 % pravděpodobnější, že budou mít nadprůměrnou rentabilitu než zbylé podniky. Dále se také zjistilo to, že podniky s větší genderovou rozmanitostí ve svých exekučních týmech mají obvykle vyšší úroveň organizace, včetně lepšího rozhodování a efektivnějšího řízení talentů. 

 
Dopady na ekonomické výsledky jsou obrovské 

Studie navíc uvádí, že společnosti v horní čtvrtině genderové diverzity u exekučních týmů mají o 21 % vyšší pravděpodobnost, že překonají národní medián svého odvětví v provozní marži, a o 27 % vyšší pravděpodobnost, že se jim totéž povede v ekonomickém zisku. Společnosti s globálně nejrozmanitějšími představenstvy (jak etnicky, tak kulturně) mají o 43 % větší pravděpodobnost vyššího zisku. Různorodost totiž přináší rozličné zkušenosti, rozmanité pohledy a více přístupů ke zvládání problémů, čímž podporuje inovace, a ty zase akcelerují zisky.

Součástí této studie je shrnutí, že diverzita a inkluze nejsou jen morální imperativy, ale také strategické imperativy, které mohou podnikům poskytnout konkurenční výhodu v dnešním globálním obchodním prostředí. Využitím síly rozmanitých perspektiv a zkušeností mohou podniky podporovat inovace a kreativitu a lépe porozumět a obsloužit své zákazníky.

Celou studii si můžete přečíst a stáhnout na stránce McKinsey & Company.